Er is hoop na de ramp

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Stel, je bent hoogzwanger. Op een dag krijg je te horen dat je man in de oorlog is omgekomen. En hij is de enige niet. Ook je zwager is vermoord. Een regelrechte ramp.

Hofni en Pinechas waren priesters. Mannen, die geen verstand hadden van vechten, maar wel van de dienst van God. Ze waren de zonen van de oude hogepriester Eli.

Op uitdrukkelijk verzoek hadden ze de ark uit het heiligdom van Silo naar het slagveld gebracht. De ark, de heilige kist, was sinds het vertrek uit Egypte het getuigenis dat de God die hen bevrijdde, bij hen was en met hen optrok. Ze hadden dat gedaan in de stellige overtuiging dat dit hen de overwinning zou brengen.

Een regelrechte ramp

Israël verloor de strijd. Duizenden mannen kwamen om het leven. Bovendien maakten hun tegenstanders, de Filistijnen, de ark buit.

Toen de berichten in Silo binnenkwamen, ontstond daar een chaos. ‘Zijn priesters kwamen om door het zwaard, zijn weduwen vonden geen tranen meer’ (Psalm 78:64). De oude priester Eli, de schoonvader van de twee vrouwen, kreeg een beroerte en brak bij de val zijn nek. De zwangere vrouw van Pinechas kreeg spontaan de eerste weeën. De bevalling verliep niet goed. Vlak na de geboorte stierf ook zij.

Ikabod

De kraamvrouwen hadden geprobeerd haar te troosten: ‘Je hebt een zoon ter wereld gebracht. Er zal nageslacht zijn.’ Maar ze was ontroostbaar. Het enige wat ze nog wist uit te brengen, was hoe het kind moest heten. ‘Noem hem Ikabod.’

Er zijn van die namen waar je een woordenboek bij moet pakken. Ikabod is er ook zo een.

Ze noemde haar zoon Ikabod en verklaarde: ‘Israël is van zijn eer beroofd’ (1 Samuël 4:21)

Bijzondere naam met betekenis

Voor mensen met wat kennis van het Hebreeuws zal het wat gemakkelijker zijn. Je komt de naam nooit meer tegen, maar wel het woord dat in die naam zit, namelijk ‘kabood’. Dat woord wordt vaak gebruikt in combinatie met God. De Israëlieten hadden het tijdens de inwijding van de tabernakel in de woestijn al geleerd. Toen had een wolk de tabernakel gevuld. Ze hadden begrepen dat dát ‘de kabood Jahwe’ was, de ‘heerlijkheid des Heren’. Het ultieme bewijs dat God aanwezig was.

Het volk was God kwijt

Sindsdien hadden ze het hun kinderen geleerd: ‘In de tabernakel woont God. Ja, in het heilige der heiligen. Daar staat een gouden kist, als de troon van God.’ Maar de kist was weg. De vrouw van Pinechas was daar het meest kapot van. Haar volk was God kwijt. God had Zich teruggetrokken. Het teken dat Hij er was, was in handen van heidenen gevallen.

Het laatste woord

Ikabod ‒ God heeft ons verlaten. Toch was het niet waar. De ark kwam later terug. De wagen, waarop de kist stond, werd bestuurd door een onzichtbare hand. Ikabod heeft mogen meemaken dat het oordeel van God niet het laatste woord had.

Gods oordeel heeft nooit het laatste woord.
Vraag maar aan Jezus.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons