VU start groot onderzoek naar profetie in christelijk Nederland

'Charismatische praktijken krijgen steeds meer ingang binnen protestantse kerken'

De faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit start in samenwerking met de Universiteit van Tilburg een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor christenen in Nederland. “Ik ben benieuwd in hoeverre de zogenaamde charismatisering nu echt binnen kerken plaatsvindt.”

Met dit onderzoek, getiteld ‘Profetie in Nederland’, willen dr. Miranda Klaver en dr. Hans van Dijk inventariseren wat er binnen kerken gebeurt als het gaat om profetische praktijken, en hoe er over profetie gedacht wordt.

Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?
Dr. Miranda Klaver: “Ik zie al een aantal jaar dat charismatische praktijken – zoals aandacht voor de Geest en de gaven van de Geest – steeds meer ingang krijgen binnen de breedte van de protestantse kerken. Denk aan thema’s als genezing en gebed voor zieken, maar ook aan de toenemende aandacht voor profetie. Samen met Hans van Dijk, mijn collega aan de Universiteit van Tilburg, ben ik benieuwd in hoeverre deze zogenaamde charismatisering nu echt binnen kerken plaatsvindt.”

Hoe gaan jullie dit onderzoeken?
“Het is een verkennend, niet-representatief onderzoek, waarbij we gebruikmaken van een uitgebreide vragenlijst, die men sen online kunnen invullen. Daarin vragen we welke praktijken gelovigen in hun kerk tegenkomen en wat zij zelf onder profe- tie verstaan. Maar we zijn ook benieuwd naar welke ervaring mensen hebben met profetie en waar ze die ervaring hebben opgedaan, bijvoorbeeld op een conferen- tie of juist in hun eigen kerk. En wat voor typen ervaringen zijn dat dan, en zijn die altijd positief?”

Hoe definieert u profetie?
“Ik kan wel zeggen hoe ik dat theologisch zou definiëren, maar dat is voor ons nu juist de vraag waar het onderzoek mee begint. We zijn juist benieuwd hoe mensen dit zelf definiëren, want daar wordt nogal verschillend over gedacht.”

Wordt ook onderzocht of profetieën uitkomen?
“Dat is inderdaad een van de vragen in het onderzoek. Als mensen ervaren hebben dat er een profetie over hen is uitgesproken, welke profetie was dat dan? Ging het over de toekomst, was het een waarschuwing of juist een bemoediging? En is de profetie uitgekomen?”

Op welke kerkelijke gemeenten richten jullie je?
“We hebben het onderzoek zo breed mogelijk uitgezet, om mensen van alle gezindten te laten meedoen. Dus van pinkstergelovigen tot rooms-katholieken.”

Heeft u zelf ervaring met profetie?
“Ik ben opgegroeid in de pinksterbeweging, dus in die zin is het voor mij geen nieuw onderwerp. Door de jaren heen ben ik allerlei praktijken tegengekomen, zowel positief als minder positief. Om die reden sta ik er open, maar ook wel redelijk nuchter in.”

Wanneer verwacht u de resultaten van dit onderzoek?
“De bedoeling is dat we er volgend voorjaar een symposium aan wijden, waarbij we de resultaten voor een breder publiek bekend willen maken. Daarnaast zullen
we verschillende theologen vragen op het onderzoek te reageren: wat zijn de positieve kanten hiervan en waar zitten de zorgen? Maar ook: hoe kan het theologisch onderwijs hier op inspelen en hoe kunnen kerken hier meer aandacht aan geven? Daarnaast zullen we een wetenschappelijke publicatie uitgeven.”

Wie wil deelnemen aan dit onderzoek, kan op VU.nl/profetie de vragenlijst invullen.

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons