Boekrecensie: Gewone Catechismus.

Een indrukwekkend boek

Net als bijvoorbeeld de ‘New City Catechism’ van dr. Tim Keller (zie Newcitycatechismus.nl voor de vertaling), wil dit nieuwe leerboek allerlei centrale geloofswaarheden in de taal van nu onder woorden brengen.

Drie theologen – allen oud-gemeentepredikant, nu werkzaam aan de universiteit – hebben er samen hun schouders onder gezet. Niet om de Heidelbergse Catechismus (1563) te vervangen (die in leerdiensten in de gereformeerde gezindte al eeuwenlang aan de orde komt en gelukkig ook hertaald beschikbaar is). Wel om de inhoud van het christelijk geloof over te dragen aan volgende generaties en hen te inspireren.

Dit ‘leerboek voor vandaag’, dat nadrukkelijk in dezelfde gereformeerde traditie staat, is doordacht opgebouwd. Naast de tekst van de honderd vragen en de bijbehorende antwoorden, telkens links afgedrukt, zie je rechts een compacte toelichting.

De Heidelbergse Catechismus is opgebouwd rond de drieslag ellende-verlossing- dankbaarheid. In deze Gewone Catechismus is gekozen voor vertrouwen-volgen-verwachten. En begint de Heidelberger met de beroemde vraag naar de ‘enige troost (lees: houvast) in leven en sterven’, de Gewone Catechismus opent zo: ‘Waarin vind jij je geluk?’

Op onderdelen kun je wellicht kritiek hebben op bepaalde formuleringen, en er zullen lezers zijn die bepaalde (deel)onderwerpen missen. Maar als geheel is dit een indrukwekkende en geslaagde poging om het stof van het goud van het geloof af te blazen.

Gewone Catechismus. Een leerboek voor vandaag

Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde, Uitgeverij: KokBoekencentrum, 240 blz., € 12,99

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons