Zwijgen of spreken over Jezus’ Naam?

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

In de periode na het plotselinge overlijden van onze oudste zoon hadden we het elke dag over hem. Nu is dat anders geworden. Vergeten doe je die ander nooit, maar het wordt gaandeweg toch anders.

De eerste hoofdstukken van het boek Handelingen vertellen over de tijd, nadat Jezus afscheid genomen had en terug was gegaan naar de hemel. Vervolgens lijkt er precies hetzelfde te gebeuren. De discipelen hadden het over niemand anders. Als ze iets deden, dan werd er steeds gezegd: ‘Dit doen wij in Jezus’ naam.’

Het noemen van de naam

Na zoveel eeuwen is dat in de kerk ook wat weggesleten. Logisch, zou je dan kunnen zeggen. Maar dat is het niet. Wij noemen vooral iemands naam om herinneringen aan die persoon vast te houden. Maar dat is iets wezenlijk anders dan wat de discipelen hebben gedaan. Voor de discipelen was het een opdracht. Het noemen van de naam van een dierbare kun je niet beschouwen als opdracht.

Gesprekken van Jezus

Een ander woord voor discipel is apostel. Dat woord betekent ‘boodschapper’ of ‘gezant’. Jezus heeft tussen Zijn opstanding en hemelvaart veel met Zijn discipelen gesproken. Hij bereidde hen voor op de tijd die ging komen. Tijdens een van die ontmoetingen zei Hij: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook jullie’. Toen had Jezus hen ook Zijn Geest gegeven om te kunnen doen wat Hij van hen verwachtte.

In Jezus’ Naam

Het noemen van Jezus’ Naam was een opdracht. Je zult begrijpen dat dit veel meer inhield dan het terloops noemen van Zijn Naam. Het is veel meer dan een actie om iemand niet te vergeten. De discipelen waren Gods ambassadeurs. De boodschap die zij brachten, was namens Hem. De dingen die ze deden, deden ze namens Hem. Zo deden ze ook wonderen in Zijn Naam.

‘Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten’ (Handelingen 4:18)

Zwijgen over de naam

De godsdienstig leiders van Israël hadden al snel in de gaten dat het arresteren van discipelen betrekkelijk weinig impact had. Nee, het zat hem in het noemen en gebruiken van die Naam. Dat werd de discipelen dan ook verboden.

Zwijg over Hem!
Spreek nooit meer namens Hem!
Doe geen wonderen meer in Zijn Naam!

Dat besluit zou je kunnen vergelijken met het vernederen of zelfs wegsturen van een ambassadeur. Betrekkingen verbreken. Het land uitsturen. Ambassade sluiten.

Een blijvende opdracht

Handelen, spreken in Jezus’ Naam. Nergens staat in de Bijbel dat dat alleen de opdracht van toen was. Het is een blijvende opdracht. Doen we dat niet, dan schiet de kerk van nu ernstig tekort.

Dat verbod van toen zet mensen van nu aan het denken.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons