Jezus vraagt ons Hem vastberaden te volgen

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Jezus volgen is niet gemakkelijk, maar wel geweldig. In de chaos van deze wereld mag je weten dat er een uitweg is. Jezus heeft gezegd: “Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis.” Jezus volgen, betekent de weg naar God terugvinden die wij door de zondeval zijn kwijtgeraakt.

Jezus roept ons nog altijd op Hem te volgen. Het is de roep van een redder aan mensen in nood. Van een gids aan mensen die de weg zijn kwijtgeraakt. Het trieste is dat veel mensen zich niet realiseren dat ze de weg kwijt zijn. Maar over die mensen heb ik het deze keer niet.

Ik wil het hebben over de mensen die dat wel erkennen. Die wel inzien dat het volgen van Jezus hun redding is, maar die daar nog niet klaar voor zijn. Een voorbeeld daarvan is die man die ook een vraag stelde aan Jezus. Hij wilde Jezus wel volgen, maar wilde eerst zijn vader begraven.

Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven’ (Lucas 9:59)

Geloofwaardige smoesjes?

Je hebt mensen met smoesjes. Ook als het om geloven gaat. ‘Ik wil me wel bekeren, morgen.’ Eigenlijk was het best een redelijk verzoek van die man. Wat moet je dan met het antwoord van Jezus? Dat loog er niet om: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’

Wat kan ik hiermee?  Wat als ik voor die keuze kom te staan? Hoe kan Jezus dit zeggen? Gaat dit echt niet te ver? En dan te bedenken dat de doden nog op dezelfde dag begraven werden. Kan de Heer dan niet een dag uitstel geven? Begraven was in Israël nota bene een godsdienstige plicht, die vóór alles nagekomen moest worden en die zelfs belangrijker was dan het studeren in de wet!

Jezus volgen

Vele theologen hebben geprobeerd een verklaring te geven voor dit moeilijke antwoord van Jezus. Verklaringen die het antwoord van Jezus begrijpelijker maken. Maar wie weet precies de achtergrond van de man die deze vraag stelde? Het gaat niet om begrijpen, het gaat om vertrouwen.

Als Jezus van ons vraagt hem nú te volgen, dan zal Hij daar Zijn redenen voor hebben. Hij had die man toen op dat moment nodig. Hem direct volgen, was blijkbaar in Jezus’ ogen belangrijker.

Jezus’ weg naar de opstanding en Zijn terugkeer naar de hemel liep via Golgota. Lucas 9:51 zegt dat Hij die weg vastberaden insloeg. Hem volgen betekent geloven dat Hij ook weet welke weg het beste is voor ons

Laten we volgen.
Vastberaden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons