Eerste ‘zendeling financiële vrijheid’ gaat in gesprek over geld

'Jezus volgen heeft ook te maken met onze financiën'

Zendeling financiele vrijheid

Op Eerste Pinksterdag wordt Bert den Hertog vanuit de baptistengemeente in Amersfoort uitgezonden als eerste Nederlandse zendeling financiële vrijheid. “Het thema geld kan een hulpmiddel zijn om dieper te groeien in geloof en in navolging van Jezus.”

Den Hertog is betrokken bij Stichting Encour, de kraamkamer van Schuldhulpmaatje, en wil in zijn nieuwe functie met mensen in gesprek over de plaats van geld in hun leven en wat de Bijbel daarover zegt. Hij stuurt tevens een Europees team aan dat zich met hetzelfde thema bezighoudt.

Van financiële onrust naar financiële rust

Bert den Hertog

Wat is financiële vrijheid?
“Dat je aan de ene kant vrij bent van angsten, zorgen en gebondenheden rondom geld, en aan de andere kant vrij bent om je geld te delen of juist te beheren. Anders gezegd: of mensen nu geld genoeg hebben of juist tekortkomen, we willen hen helpen van financiële onrust naar financiële rust.”

Wat gaat u als zendeling financiële vrijheid precies doen?
“Ik probeer door middel van preken, persoonlijke gesprekken en kringen samen met mensen te ontdekken wat de Bijbel nu eigenlijk over geld zegt. En wat we daarvan kunnen leren en toepassen in ons dagelijks leven.”

Is dat nodig?
“Praten over geld is een groot taboe; het is een van de meest niet besproken onderwerpen in relaties. Terwijl het in de Bijbel een veelbesproken thema is. Er staan in de Bijbel zo’n vijfhonderd verzen over gebed, terwijl er 2350 over geld en bezit gaan. Bovendien gaat meer dan vijftig procent van de gelijkenissen die Jezus vertelde over geld, dus ook Hij vond het een belangrijk onderwerp.”

Tienden geven

Zit gelovig Nederland te wachten op iemand die zich met hun portemonnee bemoeit?
“Omdat we er nauwelijks over praten, zou je inderdaad denken van niet. Maar als je er dieper over doorpraat met mensen, blijkt dat ze vaak veel vragen hebben rondom geld: hoeveel moet ik weggeven? Zijn de tienden nog een Bijbelse richtlijn? Die vragen komen in de kerk meestal niet of heel eenzijdig aan de orde. Het gaat vaak alleen over geven, maar we hebben het niet over het goed beheren van geld, of over een vraag als: hoe zorg ik dat ik tevreden ben met genoeg, in plaats van dat ik steeds weer het gevoel heb dat ik niet genoeg heb?
Jezus volgen – discipelschap – heeft te maken met ons hele leven, dus ook met ons geld. Als mensen dat ontdekken, gaat er vaak een wereld voor hen open.”

Wat is de belangrijkste Bijbeltekst over geld?
“Een kerntekst is Matteüs 6 vers 21: ‘Waar je schat is, daar zal je hart zijn.’ Daarbij gaat het om de vraag: wie vertrouw ik meer, God of mijn geld? Het thema geld is zo een ingang om dieper in gesprek te gaan over waar we ons vertrouwen en onze tevredenheid op baseren. En het kan een hulpmiddel zijn om dieper te groeien in geloof en in navolging van Jezus.”

U bent de eerste zendeling financiële vrijheid in Nederland. Hoopt u op navolging?
“Zoals het nu heel normaal is dat bijna elke kerk een kinder- of tienerwerker heeft, hoop ik dat er ooit in elke kerk iemand is die zich met dit thema bezighoudt. Omdat het ons helpt geloven te verbinden met ons dagelijks leven.”

Beeld: Unsplash

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons