De boodschap van Jezus kan ons onrustig maken

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Jezus had een man genezen die door demonen bezeten was. De mensen die het meegemaakt hadden, vertelden het overal. Massaal liepen ze de stad uit om het wonder met eigen ogen te zien. Was die man echt genezen?

Ze kenden hem allemaal. Was dat niet de man die op de begraafplaats woonde? Vaak hadden ze geprobeerd hem vast te binden. Maar als hij van die buien kreeg, was hij niet te houden. Het was echt waar. Ze vonden de man rustig, gekleed, goed bij zijn verstand, luisterend naar Jezus. Maar er bleek nog meer gebeurd te zijn. De demonen die in de man woonden, waren in een kudde varkens gevaren. De kudde was dol geworden en op hol geslagen. De beesten waren in paniek van de berghelling gerend en verdronken in het meer van Galilea.

‘En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen’ (Lucas 8:37)

Jezus moet vertrekken

De mensen werden bang, heel bang. Het staat er tweemaal. Er gebeurden dingen die ze voor onmogelijk hadden gehouden. De gebeurtenis met die man, maar ook met die beesten maakte hen angstig. Wat was dit allemaal?

Ze wilden er niets mee te maken hebben en er verder ook niet over nadenken. Die Jezus moest weg. Het was altijd zo rustig geweest in hun dorp. Maar nu dit gebeurd was, was die rust ver te zoeken. Hij had hun leven op de kop gezet!

Zolang Jezus leefde, hebben de mensen Hem allerlei vragen gesteld. Ook de vraag of Hij weg wilde gaan. Er zijn mensen geweest die Hem liever zagen vertrekken.

Jezus’ komst brengt scheiding

Er zijn mensen die graag meer over Jezus willen weten, en er zijn er ook genoeg die zeggen: ‘Houd erover op’. Ook het getuigenis van iemand die zegt door God genezen te zijn, nemen ze niet serieus. Ze willen het niet geloven. Ze kunnen dat ook niet. Het zou hun leven en hun levensvisie op de kop zetten.

Consequenties aanvaarden

‘Jezus, wilt U niet liever weggaan?’ Je hoort het ook nu om je heen. Maar blijf dicht bij jezelf. De boodschap van God kan ook ons leven onrustig maken. Je wilt er niet aan. Je wilt er niet over nadenken. Je zou er financieel op achteruit kunnen gaan, zoals dat ook het geval was bij die mensen – zij raakten hun varkens kwijt en daarmee hun levensonderhoud. Accepteer jij de consequenties van de boodschap van Jezus?

‘Jezus, wilt U niet liever weggaan?’
En… Hij ging.

Jezus kan gaan.
Maar Hij komt ook terug.
Nog altijd zijn er mensen die daar geen behoefte aan hebben.
Je kunt blijkbaar tevreden zijn met het leven in een bezeten wereld.
Begrijp jij het?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons