Was het echt nodig dat Mark Harbers opstapte?

Blog van Tijs van den Brink

Tijs van den Brink

Zelden trad er een staatssecretaris onnodiger af dan Mark Harbers van asielzaken. Sterker nog: als ik Kamerlid was geweest, had ik vorige week een motie ingediend die Harbers had verboden af te treden.

U heeft het vast meegekregen: onlangs is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid een lijst gepubliceerd van misdaden waarvan asielzoekers verdacht worden. Bovenaan: winkeldiefstal. Gevolgd door zakkenrollerij, mishandeling en nog zo wat, bijvoorbeeld fietsendiefstal. Niet in het rijtje: aanranding, seksueel misbruik van kinderen, mensensmokkel en poging tot moord. De reden dat die misdaden niet werden genoemd in het lijstje, is dat ze kwantitatief veel minder voorkomen dan winkeldiefstal en zakkenrollen en dus waren samengevoegd onder het kopje ‘overige’.

De Haagse binnenwereld was te klein: hier werden grote misdaden van asielzoekers onder het tapijt geschoven! Staatssecretaris Mark Harbers was verantwoordelijk voor het lijstje en kreeg dus felle kritiek. En vorige week trad hij af, omdat hij de kritiek uiteindelijk terecht vond.

Geen misverstand: misdaden zijn afschuwelijk, of ze nou gepleegd worden door asielzoekers of door anderen. En het wegmoffelen van gegevens is kwalijk. Dat had niet gemoeten. Maar is dat een reden om een staatssecretaris weg te sturen? Ik vind van niet. Harbers is juist degene die zijn best gedaan heeft de cijfers boven tafel te krijgen. Zeker, hij is daarin – dankzij zijn ambtenaren – tekortgeschoten. Ik zou zeggen: pak de ambtenaren aan die al dan niet bewust hebben geprobeerd de ernstigste vergrijpen onder het tapijt te vegen.

Maar er is toch uiteindelijk niets ergs gebeurd? Er is toch niemand vermoord, zoals in het geval van Anne Faber? En de Tweede Kamer is allesbehalve chic geïnformeerd, maar toch niet bedrogen?
Wat mij verbaasde, is dat niemand het voor de man opnam. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij fouten had gemaakt en toonde al voor het debat de bereidheid op te stappen. Dan zeg je toch, zoals God toen Abraham Isaak moest offeren: genoeg! We hebben je goede wil gezien, ga alsjeblieft weer aan de slag.

Maar nee hoor, iedereen zweeg en liet de man een (voorlopig) einde maken aan zijn politieke carrière. Kennelijk is de angst voor woede over het gedrag van asielzoekers zo groot dat niemand het voor hem durfde op te nemen. Waarom zei niemand: ‘Mark, het is genoeg!’?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons