Rijkdom, vloek of zegen

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

We lezen deze dagen uit de brief van Jakobus. Het is een heel praktische brief. Jakobus’ boodschap is heel concreet: We moeten niet alleen hoorders van het Woord zijn, maar ook daders.

Geloven is omzien naar een ander, weduwen en wezen helpen, geen kwaadspreken over een ander. In hoofdstuk 5 bespreekt hij het onderwerp 'omgaan met je geld'. Hij waarschuwt rijke mensen.

Rijkdom

Nu is rijkdom een relatief begrip.
Wie is arm en wie is rijk?
Als wij onszelf vergelijken met de allerrijksten, dan zijn we straatarm. Als wij onszelf echter vergelijken met de armen der aarde, ja, dan zijn we steenrijk.

Dit is misschien wel het felste gedeelte in de Bijbel over rijkdom. Paulus schrijft in de eerste brief aan Timoteüs ook over het gevaar van rijkdom. Maar zijn toon is veel milder. Hij roept de rijken op niet trots te zijn en goede dingen te doen met hun geld. Paulus omschrijft de rijkdom ook als iets dat door God in bruikleen is gegeven. Maar Jakobus’ woorden zijn scherper. Ze hebben iets weg van een oordeel!

En nu iets voor u, rijken! (Jakobus 5:1)

Medeverantwoordelijk

Moet je je ervoor schamen, als je het beter hebt dan anderen? Dat schrijft Jakobus niet. Maar hij vraagt wel hoe je aan je rijkdom bent gekomen. Ten koste van de armen? Jakobus schrijft over ‘de klacht van het loon dat u de arbeiders die in uw velden maaiden hebt onthouden’ (Jakobus 5:4).
Dat is een heel moeilijke kwestie. We weten allemaal dat de wereld een dorp is geworden. En dat alles, maar dan ook alles met elkaar te maken heeft. Dat ook wij medeverantwoordelijk zijn voor de armoede en ellende in deze wereld.

Rijkdom een zegen?

Jakobus legt de vinger op een zere plek.
De tijd dat we onze rijkdom met gemak konden verdedigen, lijkt voorbij.
Gelukkig dat daar nu in de kerk veel meer aandacht voor is.
Rijkdom is niet per definitie een zegen.

Maar wat moet je? Je zit vast in het systeem van deze wereld. Moet je anders gaan leven? Bijvoorbeeld zoals in de eerste kerk? Er is geen beginnen aan.

Opkomen voor zwakkeren

Ken je dit woord van Ezechiël? ‘Het volk gaf zich over aan uitbuiting en diefstal, het onderdrukte de machtelozen en de armen, het buitte de vreemdelingen uit en deed hun geen recht. Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet gevonden’ (Ezechiël 22:29,30).

God zal alle dingen nieuw maken. Maar op weg naar dat koninkrijk zoekt God nog steeds naar mensen die nu in de bres springen. En wat kunnen we veel met onze rijkdom. Laat rijkdom geen vloek voor u zijn, maar een zegen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons