Maarten van Rossem en Andries Knevel

‘Ook Maarten gelooft dat Jezus geleefd heeft’

Het is natuurlijk wat raar om je eigen naam in de kop te zetten, maar dat is niet mijn schuld. Dat komt doordat er een heuse podcast is uitgekomen onder deze naam. Want wat is het geval?

Ongeveer zeven jaar geleden mocht ik gasthoofdredacteur zijn van de Maarten. Het was toen mijn idee om Maarten van Rossem te laten zien hoe vitaal het christelijk geloof in Nederland is, en ik nam hem onder meer mee naar een groot kerkgebouw (eentje met ruim drieduizend plaatsen) in Barneveld, alwaar ik ook nog op het orgel mocht spelen.

Nu leek het de redactie van De Ongelooflijke Podcast een goed idee om Maarten en mij na al die jaren nog eens te laten praten over de stand van zaken van het christelijk geloof in Nederland.
Maarten en ik kennen elkaar al jaren, dus werd het een genoeglijk gesprek met veel wederzijdse waardering. Wat mij opviel? Dat ook Maarten gelooft dat Jezus geleefd heeft. Daarnaast begrijpt hij dat mensen in deze tijd van ontworteling een zingevend geheel nodig hebben om het leven een beetje zinvol en leefbaar te maken. Maar uiteindelijk gingen we, met alle wederzijdse waardering, toch fundamenteel uit elkaar.

Ik betoogde dat we veel van Jezus weten. Zijn leven, Zijn optreden, Zijn proces onder Pontius Pilatus en Zijn kruisiging. En ik weet dat de meeste (niet-gelovige) historici hierin meegaan. Maar dan komt het kardinale punt. Ik geloof dat Jezus is opgestaan. Dat is een wonder, het is niet te bewijzen. Maar er zijn heel veel aanwijzingen dat dit wel degelijk in de geschiedenis, als een historisch feit, is geschied. Met een verheerlijkt lichaam, als groot mysterie, maar toch. De verhalen over de opstanding zijn betrouwbaar. En toen bleek toch weer de grote scheiding. Ik dacht aan Paulus: “Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.” En ondanks alle genoeglijkheid reed ik toch met een wat triest gevoel naar huis.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons