De winter is voorbij

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Meisje met witte bloem

De winter van 1944 was voor velen in Nederland een zware tijd. Met name in het westen van Nederland werd tijdens deze laatste oorlogswinter grote honger geleden. Naar schatting twintigduizend mensen kwamen om door honger en kou. De barre oorlogswinter kwam bekend te staan als de ‘Hongerwinter’.

Na een natte, troosteloze en gure novembermaand, trad in december de vorst in. Die zou twee maanden aanhouden. Het eten werd in de hongerende gebieden alsmaar schaarser en slechter. Winkels gingen suikerbieten en tulpenbollen verkopen ter vervanging van aardappels. De meeste mensen waren aangewezen op gaarkeukens. Het was een barre tijd, totdat het voorjaar kwam. En met het voorjaar kwam op 5 mei ook de bevrijding. De ‘winter’ was voorbij.

Winter in de Bijbel

De seizoenen hebben in de Bijbel een diepere betekenis. Wat is ‘winter’?
In de weinige Bijbelteksten die over de winter gaan, staat winter voor het seizoen, waarin de aarde schijnbaar rust, stilstaat, dood lijkt. Eén keer wordt in een verhaal over Jezus verteld dat het winter is (Johannes 10:22). Het is mogelijk dat de schrijver hiermee wilde aangeven in welk jaargetijde deze gebeurtenis plaatsvond. Maar het kan ook een aanduiding geweest zijn van de koude en harde sfeer, waarmee Jezus te maken had.

Winter in je leven

De ‘winter’. Laten wij niet te gemakkelijk praten over ‘de winter’. De geestelijke winter overleef je door hem serieus te nemen.
Bij een vrouw met wie ik ooit een programma maakte, was borstkanker ontdekt. Ze beleefde de maanden en jaren erna als de wintertijd van haar leven.
Twee mensen die elkaar vonden na een ongelukkig leven, beleefden de tijd vóór hun ontmoeting ook als de wintertijd.

Het kan buiten lente zijn, maar ‘winter’ in je hart.
Soms kunnen gebeurtenissen onze blik vertroebelen. Het gemis van een geliefde. De pijn van de eenzaamheid. Het is donker in je hart, terwijl buiten de vogels fluiten. Je bent mensen kwijt. Je bent God kwijt. Buiten is het voorjaar, in je hart is het winter. De ‘winter’ kan zich op allerlei fronten aandienen.

Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. (Hooglied 2:11)

Een bruid in wintertijd

In het boek Hooglied lezen we over een bruid die verlangt naar de bruidegom. Hij houdt zich echter om een of andere reden schuil. Is het omdat zij een donkere huidskleur heeft? Heeft ze te maken gehad met een ‘wintertijd’? Ze is bang om zich aan de mensen te vertonen, schaamt zich voor haar uiterlijk, haar lichaam. De bruid is getekend door het leven. Maar dan komt haar bruidegom eraan. Hij roept al vanuit de verte: ‘Sta toch op, mijn liefste!’ ‘De winter is voorbij’.

Ontluikt door de bruidegom

De komst van de bruidegom verandert de situatie van de bruid drastisch. Zijn liefde zet haar leven in een ander licht. De liefde van de bruidegom is als de lente. Je voelt je anders. De somberheid is voorbij. Je komt als het ware tevoorschijn en je ontluikt. Je weet je geliefd.

Christus is onze Bruidegom.
Wie gelooft, is Zijn bruid.
Wie Hem kent, ervaart Zijn liefde.

Als je Christus leert kennen, wordt je leven anders.
Na de koudste ‘winter’ breekt het voorjaar aan.
Kom ook tevoorschijn en ren de Bruidegom tegemoet.

Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons