Alles en iedereen wordt opgeroepen God te loven

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Een kerkdienst, waarin helemaal niets aan God wordt gevraagd. God wordt alleen maar geloofd. Zijn Naam wordt alleen maar geprezen. Ik heb het nooit meegemaakt.

Toch wordt er in de laatste liederen van het Bijbelboek Psalmen helemaal niets meer aan God gevraagd. De klachten en de vragen zijn voorbij. Alle opstandigheid is verdwenen, alle ‘waaroms’ zijn verstomd. De psalmbundel eindigt met een langgerekt slotakkoord van lof en aanbidding!

De vijf laatste psalmen beginnen en eindigen met hetzelfde woord: Halleluja ‒ Prijs God.

“Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven, zijn luister gaat aarde en hemel te boven.” Psalm 148:11

Alles en iedereen moet meedoen

Psalm 148 is de middelste van deze vijf. Deze psalm onderscheidt zich op één punt van de andere ‘halleluja-psalmen’: er wordt een hele lijst dingen en mensen opgeroepen om de Heer te loven.
Alles en iedereen. Van hoog tot laag. Van de engelen in de hemel tot de mensen op aarde. Niet alleen zon, maan en sterren, maar ook zeemonsters en oceanen.

Opmerkelijk…

Echt alles en iedereen wordt opgeroepen om te getuigen van de grootheid van de HERE. Is dat niet een beetje vreemd? Is het echt nodig dat gelovige mensen de engelen in de hemel oproepen om God te loven? Dat doen zij toch allang? De engelen hebben die aansporing niet nodig. En moeten die zeemonsters en oceanen God loven? Kunnen die dat wel?

God loven. Kerkgangers zijn daar ook niet echt heel goed in. In veel kerkdiensten wordt veel langer gepreekt dan gezongen.

Loven en aanbidden

God loven. Wat houdt dat eigenlijk in? Het is meer dan danken. Als je dankt, kijk je naar wat God je heeft gegeven. Je dankt Hem daarvoor. Bij lofprijzen gaat het nog meer om God. Dan staat vooral de gever centraal.
Aanbidden gaat nog een stapje verder. Je bent zo geconcentreerd op Hem dat jij er zelf niet meer toe doet. Je verliest als het ware jezelf in God.

De psalmen monden uit in aanbidding. Vijf psalmen gezongen door mensen; dat is eigenlijk te weinig. Mensen schieten tekort. Heel de schepping wordt opgeroepen om mee te doen.

Iedereen mag het doen, op zijn manier en met zijn mogelijkheden. Zo heeft God de schepping bedoeld.

Wanneer kun je God loven?

Deze oproep is nog steeds actueel. De lofzang op aarde lijkt namelijk steeds meer te verstommen. Bovendien sleurt de mens de aarde, de hele schepping, in zijn val mee.

God loven lukt niet, als je alleen de zonde en de gevolgen ervan kent.
Het lukt alleen, als je Gods genade kent.
God schept. God herschept.
Laat heel de schepping Hem loven.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons