Palmpasen: hooggespannen verwachtingen

Palmzondag: start Goede Week

in Geloven

Palmzondag (ook wel Palmpasen genoemd) is de zondag voor Pasen en het begin van, wat genoemd wordt, de Goede Week. De historische gebeurtenis die wordt herdacht is dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, zegevierend door een jubelende menigte in Jeruzalem werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem onder meer met de takken van palmbomen.

Zo werd vervuld wat in het Oude Testament werd voorspeld: "Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin" (Zacharia 9:9).

Jezus had dikwijls gesproken over het Koninkrijk van God dat hij zou brengen. De mensen wilden hem nu al koning maken, om zo vrede, vrijheid en voorspoed, die kenmerkend zouden zijn voor het Koninkrijk van God, te ontvangen.

Maar het optreden van Jezus was wel heel anders dan men verwachtte. Jezus ging naar de tempel en joeg alle mensen weg die daar aan het kopen en verkopen waren en gooide de tafels van geldwisselaars op de grond. Hij zei: "Het huis van God zal een huis van gebed worden genoemd, maar jullie maken er een rovershol van". De godsdienstige leiders waren daar kwaad over en zochten een manier op hem ter dood te brengen.

En met succes. Nog diezelfde week, op vrijdag, riepen dezelfde mensen die Jezus op zondag toejuichten, dat hij gekruisigd moest worden! Ze waren het niet eens met de manier waarop hij de wereld wilde veranderen. Hij vroeg hen door zijn daden te breken met hun manier van leven. En met Pasen zou hij laten zien, dat het rijk van God betreden zal worden door mensen die uit de doden opstaan.

Maar zover is het nu nog niet. Nu houdt Palmzondag mij een spiegel voor. Waarom juichten de mensen? Natuurlijk om de hoop die Jezus wekte. Maar ging het ook om hem? Was het voor hen belangrijk wie die hoop zou vervullen en op welke wijze?

En waar sta ik nu? Natuurlijk - Jezus is een goed mens. Zijn woorden zijn liefdevol. Zijn belofte van vrede en gerechtigheid trekt me aan. Maar... staat Jezus mij ook aan?


Auteur: Roeland Klein Haneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons