In verwondering raken mensen overtuigd van Pasen

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. Hoe kwamen mensen tot die overtuiging?

Engelen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij gaven als eersten de boodschap door. Een ander belangrijk aspect is dat verschillende mensen constateerden dat het graf leeg was. Bovendien troffen ze de kleding van Jezus aan in het graf.

De vrouwen kwamen de discipelen vertellen dat ze van engelen hadden gehoord dat Jezus was opgestaan. Petrus rende als eerste naar het graf. Johannes ging hem achterna.

Het is zeer de vraag of deze twee discipelen meteen geloofden wat de vrouwen gezegd hadden, maar ze gingen wel kijken. De steen was inderdaad weggerold van het graf.

Daarop ging Petrus terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. (Lucas 24:12)

De rol van Petrus

Johannes was er nog eerder dan Petrus. Met name de evangelist Lucas heeft geen aandacht voor de rol van Johannes. Het is hem vooral te doen om Petrus. Hij kwam weliswaar later aan, maar ging het graf als eerste binnen. Het graf was leeg. De linnen kleding, waarin Jezus vrijdagavond was gewikkeld, lag er nog wel.

Volgens Joodse traditie

Twee rijke Joodse volgelingen hadden Jezus van het kruis genomen en begraven. Dat waren Jozef van Arimathea en de schriftgeleerde Nicodemus. De discipelen waren er toen niet bij. Deze twee mannen hebben alles uitgevoerd volgens de Joodse traditie.

Linnen doeken

Joodse mensen krijgen na het overlijden allemaal dezelfde kleren aan. Het zijn voornamelijk witte linnen doeken. In de traditie heeft elke doek zelfs een eigen naam. Die kleding troffen Petrus en Johannes in het lege graf aan. Alles was keurig opgevouwen. Ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold. Dat was bij de opwekking van Lazarus heel anders gegaan. Die kwam naar buiten gestrompeld. De mensen moesten hem helpen. Zijn gezicht was nog met een zweetdoek omwonden. Jezus had gezegd: ‘Maak hem los...’

Het bewijs

De manier, waarop Jezus de doeken had achtergelaten, vormden voor Johannes het bewijs dat de Zoon van God levend was geworden. Hij had Zich Zelf ontdaan van de doeken en ze netjes achtergelaten. Johannes vertelt in zijn evangelie dat hij toen overtuigd was van het feit dat Jezus echt was opgestaan. Bij Petrus ging het anders. Je krijgt de indruk dat Petrus steeds iets meer ging geloven in de opstanding van Jezus.

Verschillende ontmoetingen

Die dag ging Jezus met veel mensen een eigen weg. Maria kwam Hem tegen in de tuin. De Emmaüsgangers sprak Hij onderweg. Kort daarvoor moet Hij Petrus hebben ontmoet. Waar en hoe? Niemand weet het.

De verwondering zal alleen maar groter zijn geworden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons