Herstelwerkzaamheden

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Gesprekken over schuld worden in onze maatschappij bijna elke dag gevoerd. Vroeger stond de kerk er vooral om bekend. Maar steeds meer gaat de maatschappij het van de kerk winnen. In de kerk wordt spreken over zonde schaarser. In de maatschappij is het echter aan de orde van de dag. De schandalen houden niet op. Schuldigen moeten opgespoord en gestraft worden.

En terecht. Het kwaad moet de wereld uit. Alleen, wat is kwaad en hoe ga je ermee om? Hoe ban je het kwaad uit?

Een groot verschil tussen gelovige en niet-gelovige mensen is dat gelovige mensen geleerd hebben om God bij het kwaad te betrekken. Ze leren uit Gods Woord waar het kwaad vandaan komt, wat kwaad is en hoe je ermee kunt omgaan.

Wij staan ook bij God in het krijt.
Maar bij Hem is vergeving.
Door het offer van Zijn Zoon.
De schuld is voldaan.
Dat is de kern van het geloof.

Zonde benoemen en belijden

Daarom is het best begrijpelijk dat zonde niet vaak in de kerk wordt genoemd. Toch zou het anders moeten zijn. In algemene termen over zonden praten, kan leiden tot oppervlakkigheid. Vergeving van God kan als dekmantel worden gebruikt. Zonden mogen nooit worden verdoezeld, maar moeten worden genoemd en beleden. Een kapotte relatie moet worden hersteld, zegt de Bijbel. Daarbij gaat het niet alleen om de relatie met God, die onder de zonden lijdt, maar ook om de relatie met mensen.

‘Dit zijn de voorschriften voor het hersteloffer: Het is een allerheiligst offer’ (Leviticus 7:1)

Het hersteloffer

In het boek Leviticus lees je dat oud-Israël daar een speciaal offer voor kende: het hersteloffer. Het wordt uitgebreid beschreven. Zonden werden door de offeraar hardop benoemd. Vervolgens werd er voor zonden geofferd om zo de beschadigde relatie met God en mensen te herstellen. Dit ritueel werd altijd afgesloten met een spijsoffer, als beeld van nieuwe toewijding aan God.

De prijs van vergeving

De centrale boodschap van de tabernakeldienst was: Er is verzoening. God vergeeft. Maar de boodschap was ook: God vergeeft niet zomaar. Vergeving is geen automatisme. Het kost een offerdier zijn leven. In bepaalde situaties moest er ook worden betaald.

De boodschap van toen is ook de boodschap in de kerk van nu: Er is verzoening. Daarvoor heeft Jezus het offer van Zijn leven gebracht. Dat wil niet zeggen dat de relatie tussen God en mensen automatisch in orde is.

Opruimen en herstellen

Ook nu zijn er herstelwerkzaamheden nodig. Bij God is altijd plaats voor de grootste zondaar. Toch is het goed om te gaan werken aan die beschadigde relatie. Zonden moeten opgeruimd worden. Er moet vergeving worden gevraagd. Pijn moet worden verzacht. Onrecht hersteld. Schuld moet worden betaald.

Een wonder

Het offer van Jezus is een volkomen offer. Zijn offer reikt verder dan alle offers. Voor sommige zonden bestond er in Israël geen vergeving. Mensen moesten worden gedood. Zo is het bij Jezus niet. Daarom is vergeving een wonder.

Geloven is een relatie met God hebben, waaraan je moet blijven werken.
Wat staat jou te doen?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons