Goede Vrijdag: vreselijke dag, goede naam

Hoe kan zo'n vreselijke dag goed zijn?

in Geloven

De vrijdag die voorafgaat aan het Paasfeest noemen we Goede Vrijdag. In het Bijbelse verhaal van The Passion is het de laatste dag in het leven van Jezus. De dag dat Hij sterft. De dag waarop Jezus werd geëxecuteerd. Goede Vrijdag? Hoe komen ze bij zo'n naam?

Om dat te begrijpen, moeten we iets meer van God afweten. In het begin van de Bijbel staat beschreven dat God de bedoeling had met de mensen op te trekken als goede vrienden. In Zijn gezelschap zouden ze zich verder ontplooien, terwijl ze de vreugde en vrede van Gods Koninkrijk zouden ervaren. Maar toen de mensen een andere weg gingen en Gods vriendschap afwezen, verloren ze Gods vrede.
Onrecht, jaloezie, onvolmaaktheid en ziekte kregen de overhand in het leven.

De prijs van vriendschap

De constante factor bleef Gods liefde voor de mensen. Hij wilde bij hen zijn, hoe ver ze ook bij Hem vandaan zouden gaan. Gods verlangen was zo sterk, dat God uiteindelijk zelf mens geworden is, om bij de mensen te zijn. Hij kwam in Jezus naar de wereld, om te delen in het menselijk leven, met al z'n rauwe kanten.

Tot het uiterste

De mens had God, de bron van het leven, verlaten. Zoals een bloem afgesneden is van het leven als hij geplukt wordt, was de mensheid afgesneden van het leven. Wilde God die mens werkelijk omarmen, dan moest Hij afdalen tot het diepste punt waarin de mens was afgedaald – in de dood. Dat is wat gebeurde op die vrijdag.

Met recht een Goede Vrijdag

Wilde God de mensheid echt omarmen? Ook al lopen velen aan Hem voorbij? Ook al moet Hij daarvoor zelf afdalen in de dood? Heeft Hij dat ervoor over? Ja, dat heeft God ervoor over. Hij gaat voorbij aan alle misstappen van de mensheid, aan de vijandschap. Hij houdt gewoon van alle mensen.

Het werd een vreselijke dag, die vrijdag. Al het lijden waaronder de wereld gebukt gaat, ontlaadt zich over het hoofd van die ene man. Die maar één doel heeft: al die anderen redden om ze een weg te bieden die hen brengt tot in Gods koninkrijk. Een vreselijke dag. En toch, met recht, een Goede Vrijdag!

Tekst: Roeland Klein Haneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons