Er wordt feestgevierd, maar de hemel huilt

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Het is heel vervelend, als een ander je niet begrijpt. Ik maakte dat vorig jaar mee. Na een herseninfarct kon ik een aantal uren niet praten. Ik probeerde uit te leggen wat ik bedoelde. Maar het lukte niet. In zo’n situatie kunnen mensen je niet begrijpen.

Het is nog erger als mensen je niet willen begrijpen. Daar wil ik het met je over hebben. Want dat maakte Jezus mee.

‘Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen. Maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen’ (Lucas 19:44)

Alle evangelisten geven verslag van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wat daar gebeurde, was onvergetelijk. Jezus reed op een ezelin de hellingen van de Olijfberg af. Precies zoals het geschreven stond in een oude profetie. De mensen kwamen van alle kanten toegestroomd. Ze hadden door dat er iets bijzonders aan de hand was. Ze trokken hun jassen uit en legden die op de weg. Anderen zwaaiden met palmtakken. Ze riepen Bijbelteksten als: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ Wat een onvergetelijke gebeurtenis!

Jezus huilde van ontroering

Jezus zat huilend op de ezel. De mensen moeten het hebben gezien. Ze hadden er vast een verklaring voor. ‘Zag je hoe Hij huilde?’ ‘Geen wonder, dit laat niemand onbewogen,’ zal een ander gezegd hebben.

Waarom huilen mensen? Wanneer huilen mensen? Er bestaan tranen van geluk. Je kunt huilen van diepe ontroering. Dat was Jezus ook, diep ontroerd. Vast en zeker om wat Hij daar meemaakte. Dit enthousiasme was ongekend.

Hooggespannen verwachtingen

Hij werd als een koning binnengehaald. Maar wat voor koning? De verwachtingen van de mensen waren hooggespannen. Men was er klaar voor. Klaar voor wat? In ieder geval niet om deze Jezus een paar dagen later ogenschijnlijk machteloos aan een kruis te zien sterven. Nee, ze wilden samen met Hem de opstand beginnen tegen de gehate Romeinen.

Onbegrip

Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer!’ riepen de mensen. Ondanks al die jaren onderwijs begrepen ze nog steeds niet wat voor koning Hij wilde zijn. De weg van de vrede zou lopen via het kruis. Maar juist dat wilde niemand. Dat wilde men koste wat kost voorkomen.

Maar Jezus’ missie was juist: ‘vrede brengen door het kruis’. Daarom raakte Hij tijdens die optocht diep ontroerd. Omdat de mensen Hem niet begrepen, ondanks al hun enthousiasme. Sterker nog, ze wilden Hem niet begrijpen. Jezus huilde, heel erg. Hij was helemaal van streek.

Vredevorst

Zouden de mensen gehoord hebben, wat Hij toen zei? Lucas heeft het opgeschreven: ‘Jeruzalem, ik ben gekomen om vrede te brengen. Maar jouw inwoners hebben dat niet begrepen.’

Feestvieren zonder te weten waarom.
Over een week is het Pasen.
Wie weet waar het om gaat?

De hemel huilt.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons