Een persoonlijke paaswens van dominee Baardmans

'Er breekt deze week iets bijzonders door'