'Wat is uw begrafenistekst?'

Blog van Andries Knevel

“En, weet u uw begrafenistekst al?” De journalist vroeg het haast achteloos, denkend dat ik ‘nee’ zou zeggen. “Ja hoor,” antwoordde ik. “Die heb ik paraat.”

“Mag ik dan ook vragen welke het is?” vroeg hij enigszins verrast.
“Dat is Filippenzen 2:5-11”.
Het bleef even stil. “Ja, ziet u,” zei hij, “ik ben katholiek, dus...”
“U kent de Bijbel niet,” vulde ik maar aan. Ja, daar kwam het wel op neer.
“Maar waarom weet u die tekst eigenlijk al, u bent toch nog niet zo oud?”

Ik vertelde hem dat mijn vrouw en ik met een zekere regelmaat over onze begrafenissen praten. Welke Bijbeltekst er moet worden gelezen, welke liederen er worden gezongen en waar we graag begraven willen worden. Ik werd geïnterviewd door een journalist van De Gooi en Eemlander, een krant die ik vroeger jarenlang in Bussum verspreid heb.

Een paar keer in het jaar wordt er ‘iets’ aan zingeving gedaan.
Zo maken ze in de lijdenstijd een serie met als titel ‘Het laatste avondmaal’, waarin min of meer bekende Nederlanders mogen vertellen wie er aan de tafel van hun ‘laatste avondmaal’ mogen zitten. En er zijn dus ook een paar vragen over de begrafenis. “Waarom dat hoofdstuk uit, eh...”
“Uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi,” vulde ik maar aan, om hem niet al te zeer in verlegenheid te brengen.
Ik vertelde dat in deze paar verzen voor mij de kern van het evangelie klinkt. Jezus werd geheel vrijwillig mens, om ons aller slaaf te worden, om voor onze zonden aan het kruis te gaan en om weer op te staan, opdat wij mogen belijden dat ‘Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader’.

Of de journalist het allemaal begrepen heeft, weet ik niet. Het was wel een welwillend en geanimeerd gesprek. Ergens raakten we elkaar.

Wat mooi dat ik u nu in deze lijdensweken (ik blijf een beetje dominee) deze tekst kan meegeven. Zomaar, ter overdenking.
En als u dan wilt zingen? Opwekking 268: ‘Zie onze God, de Koning Knecht’. Een prachtig lied voor deze weken.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons