Wat doe je met onbewuste zonden?

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

We kunnen zondigen, zonder ons daarvan bewust te zijn. In Psalm 19 gaat het over ‘verborgen’ zonden. Dat zijn niet zozeer zonden die anderen niet kennen, zonden die je angstvallig geheimhoudt. Het kunnen ook zonden zijn, waarvan je je niet bewust bent. Zonden, waarvan je niet wakker ligt. Je weet immers niet dat je ze begaan hebt.

Wist je dat de Bijbel daar ook aandacht voor vraagt? Neem bijvoorbeeld het hoofdstuk dat vandaag op het Bijbelrooster staat.

‘Soms zondigt iemand onopzettelijk tegen een van de geboden van de HEER en doet hij onbedoeld iets dat niet toegestaan is’ (Leviticus 4:2)

‘Wat niet weet, dat niet deert.’ Die uitdrukking ken je vast wel. Je kunt geen last hebben van dingen, waar je geen weet van hebt. Dat is waar. Toch is het erg vervelend als je bijvoorbeeld in een relatie dingen zegt, dingen doet of juist laat, waarmee je de ander onbewust pijn doet. Wanneer je tot die ontdekking komt, zeg je tegen die ander: Had ik het maar geweten!

Gebed om hulp

Zondigen zonder het te beseffen. God pijn doen, terwijl je er geen weet van hebt. Daarmee kunnen we God veel verdriet doen, terwijl we ons daar niet van bewust zijn. De dichter van Psalm 139 is daar bang voor. Hij schrijft prachtige dingen over God. Het slot van die psalm gaat als volgt: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is’ (23,24).

Soorten offers

We lezen deze weken uit het Bijbelboek Leviticus. Daar komen we een verrassend element tegen. De hoofdstukken 1, 2 en 3 behandelen de offers die vrijwillig kunnen worden gebracht. Vanaf hoofdstuk 4 volgen de verplichte offers. Vrijwillige offers werden gebracht als uiting van dank en toewijding aan God. Verplichte offers werden gebracht als verzoening voor de begane zonden.

De beschrijving van zo’n offer wordt telkens afgesloten met de volgende zin: ‘Zo zal de priester over hem verzoening doen voor de zonde die hij begaan heeft, en het zal hem vergeven worden.’

Leiders geven het voorbeeld

Maar wat zijn nu de eerste offers, die ‘verplicht’ moeten worden gebracht? Dat zijn offers voor zonden waarvan noch een persoon, noch een gemeenschap zich bewust is. Het mooie daaraan is, is dat de hogepriester en andere leiders daarin voorgaan. Verzoening vragen voor zonden, waarvan je geen weet hebt, maar die gevolgen kunnen hebben voor een hele gemeenschap.

Schuldbelijdenis doen. Van onbewuste zonden. Onbedoeld deden we God pijn en verdriet. Hoe goed zou het zijn als voorgangers daarin het voortouw zouden nemen. Laten wij dan volgers zijn.

Hoe mooi is het om te weten dat Christus Zijn leven niet alleen heeft gegeven voor bewuste zonden, maar ook voor onbewust begane zonden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons