Offers als een aangename geur voor God

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Een offer brengen... Offers zoals de Bijbel die kent, kennen wij niet meer. Die offers worden nog wel gebracht door gelovigen in andere delen van de wereld.

In onze taal kennen wij nog wel allerlei uitdrukkingen die met het offer te maken hebben. ‘Het was wel een offer.’ Dat zeg je als iets een grote stap voor je was.
‘Waarom moet ik mij altijd opofferen?’ Dat zeg je als je altijd iets voor anderen moet doen, zonder er iets voor terug te krijgen.
Misschien is het woord ‘slachtoffer’ nog wel het meest gebruikte woord. Het is een term die we dagelijks in de media tegenkomen.

In de kerk wordt gepreekt over het offer dat Jezus heeft gebracht. Door dat offer is niet alleen voor onze zonde betaald, maar is er gelukkig ook een einde gekomen aan het doden van al die duizenden onschuldige dieren. We offeren zelf niet meer. Levende offers brengen, dat klinkt ons vreemd in de oren.

Het offer van Jezus

Johannes de Doper wees Jezus aan als het perfecte offer. ‘Hij is het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt’, preekte hij. Als je er meer over wilt weten, moet je het boek Hebreeën maar eens lezen. Daar wordt uitgebreid geschreven over het offer van Jezus.

Het offer van Jezus heeft te maken met verzoening. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Maar daarmee is niet nog alles gezegd over het belang van offers.

Offeren: een feestje

Offers brengen had niet alleen te maken met verzoening, met het goedmaken van fouten. Vanaf de instelling van de offerdienst in de woestijn hadden offers ook te maken met ‘een feestje’. Als mensen in het Midden-Oosten gasten ontvingen, slachtten zij het gemeste kalf. Zo was het ook in de tabernakel/tempel. Offers bracht je ook om je dankbaarheid te tonen aan God. Zo liet je zien hoe blij je was met het leven met God in vrijheid, in Kanaän.

‘Het is voedsel, een vuuroffer met een aangename geur’ (Leviticus 1:13)

Vrijwillige offers

De eerste drie hoofdstukken van Leviticus gaan over het vrijwillig brengen van zulke offers. Het zijn feestoffers. Ze gaan niet zozeer om verzoening. Met die vrijwillige offers liet je zien hoe blij je was met God, met Gods nabijheid en Zijn zorg.

Offers brengen met een aangename geur.
Het staat er meerdere keren.
Wat is ons alternatief?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons