Mogen mijn ouders zich bemoeien met de opvoeding?

Tips van Jaap van der Meiden

Oma die een kleinkind voorleest

“Naarmate onze zoon ouder wordt, gaan mijn ouders zich meer bemoeien met zijn opvoeding. Ik heb de indruk dat ze het regelmatig niet eens zijn met onze manier, en ze lijken recht te willen zetten wat wij in hun ogen niet goed doen. Ik stoor me daaraan, met name omdat ik in hun gedrag veel herken van hoe ze mij hebben opgevoed. Maar wat kan ik eraan doen? Het zijn toch mijn ouders...”

Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders mogen dat doen naar eigen inzichten, zolang het welzijn en een gezonde ontwikkeling van hun kind maar vooropstaan. Benny en Karin zijn het aardig eens over hoe ze hun zoon Leon willen opvoeden. Maar de ouders van Benny lijken een andere opvatting te hebben over wat hun kleinzoon nodig heeft. Ze doen niet alleen hun best om Benny en Karin daarvan te overtuigen, maar gaan ook zo met Leon om.

Schooladvies

Waar wringt de schoen? De ouders van Benny hechten veel waarde aan een goede opleiding en carrière. Zo hebben ze ook Benny opgevoed. “Het huiswerk kwam altijd op de eerste plaats en mijn rapporten waren nooit goed genoeg,” vertelt hij. “Het schooladvies van de basisschool werd zelfs aangevochten, maar toen ik uiteindelijk toch van de havo naar het vmbo moest, waren mijn ouders diep teleurgesteld. Nu dreigen ze hetzelfde te doen bij Leon. Al toen hij nog in de wieg lag, meenden ze te weten dat hij het ver zou schoppen in dit leven. Ik wil niet dat mijn zoon met dezelfde druk moet leven als ik. Maar hoe stop ik dat? Ik wil de relatie met mijn ouders niet op het spel zetten.”

Verschillende invalshoeken

Aanvankelijk hoopten Benny en Karin dat het gedrag van Benny’s ouders zou bijtrekken. Zij moesten immers leren wat het is om opa en oma te zijn. Maar het lijkt eerder erger te worden. Ik raadde Benny aan dit met zijn ouders te bespreken. Niet om ze de les te lezen, maar om ze te vertellen hoe Karin en hij samen hebben nagedacht over hoe ze Leon willen opvoeden. En dat ze graag zouden willen dat zijn ouders hen daarin zouden ondersteunen. Na enig aarzelen heeft Benny dat gedaan. Dat leidde tot een open gesprek over de verschillende invalshoeken ten aanzien van de opvoeding. Een gesprek waarin zowel Benny alsook zijn ouders hun eigen ervaringen konden delen, en waarover en weer begrip ontstond. Dat verhelderde veel, voor beide partijen.

‘Ik wil niet dat mijn zoon met dezelfde druk moet leven'

Geen concurrent

Omdat Benny zijn ouders niet als concurrent of tegenstanders benaderde, maar als zijn vader en moeder aansprak, ontdekte hij dat ouders veelal bereid zijn het appel van hun kind te beantwoorden. Door zijn vraag om ondersteuning in de opvoeding, sprak hij vertrouwen in hen uit. Dat zette de toon van het gesprek en bewerkte bereidheid om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Het leidde ertoe dat het onderwerp bespreekbaar werd. Er kwam openheid om elkaar aan te spreken waar dat nodig was, maar gaf ook meer vrijheid om samen te genieten van hun (klein)zoon.

Tip

Ga over irritaties of onvrede over het handelen van een ander in gesprek, voordat het uitgroeit tot verbittering en verwijt.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons