Kun je een moordenaar vergeven?

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Het is verschrikkelijk laf om mensen te vermoorden die totaal niets met een conflict te maken hebben. Het gebeurt bijna elke dag. Aanslagen op onschuldige mensen. Hoe reageer je op zo'n wandaad?

Van tijd tot tijd lees je ook dat geestelijken vermoord worden: priesters, nonnen, voorgangers. Elke moord is verschrikkelijk. Maar moorden zoals deze zijn schrijnend. Mensen die zich inzetten voor de vrede, worden omgebracht. Kloosters verwoest. Kerken in brand gestoken.

Bloed aan de handen

Ooit werden in het plaatsje Nob vijfentachtig priesters vermoord, samen met de andere bewoners van dit stadje. Koning Saul had opdracht gegeven voor deze moordpartij. Het is opvallend dat de soldaten van zijn lijfwacht dit bevel weigerden uit te voeren. Onschuldige priesters doden, mannen die aan God gewijd waren? Dat nooit! Maar het ging toch door. De Edomiet Doëg roeide het priesterdorp uit.

Hoe kun je als eerste gezalfde koning van Israël zover komen? Een koning met bloed aan zijn handen. Bloed van priesters. Dienstknechten van God.

Uit de hand gelopen conflict

De achtergrond van die moordpartij was het conflict tussen Saul en David. Saul zag in David een gevaarlijke concurrent en besloot hem te (laten) doden. David sloeg op de vlucht voor Saul en vroeg in het stadje Nob om hulp. David kreeg brood van de priesters én het zwaard van Goliat, dat in het heiligdom bewaard werd. Doëg had dat allemaal gezien en koning Saul ervan op de hoogte gebracht. De rest is bekend...

‘Van David, een psalm, toen de Edomiet Doëg aan Saul mededeling was komen doen en tot hem had gezegd: “David is in het huis van Achimelech gekomen’ (Psalm 52:2)

Een heftig lied

Naar aanleiding van deze moordpartij dichtte David Psalm 52. Het opschrift gaat erover. Voor alle duidelijkheid: Achimelech was de priester in Nob, met wie David contact had gehad. Psalm 52 is een heftig lied. David klaagt Doëg aan. Met felle bewoordingen.

Behalve het laatste vers wordt deze psalm nauwelijks in de kerken gezongen. Een gebed om wraak...

Het oordeel is aan God

David kan Doëg zijn wandaad niet vergeven. Wat daar in Nob gebeurde, zal de geschiedenis ingaan als een gruwelijke moord. Toch schrijft hij niet dat hij het oordeel over Doëg zal voltrekken. Hij laat het over aan God. Hij verwacht dat alleen God dit kwaad kan herstellen. Dat is heel wijs, helemaal nu wij weten hoe God het kwaad in deze wereld door Jezus Christus heeft aangepakt. De priestermoord op Golgota leert ons de weg van vergeving te gaan. Psalm 52 maakt duidelijk dat dit een echte worsteling is.

De oproep van Petrus

De apostel Petrus greep ooit ook naar het zwaard. Maar hij schrijft in 1 Petrus 2:21-23: ‘Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.’

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons