Hoe geef je in een preek aandacht aan duurzaamheid?

Studiedag in het teken van theologie en ecologie

Wat zegt de Bijbel over zorg voor de schepping? Is Jezus’ verlossingswerk ook van toepassing op flora en fauna? Heeft de kerk een verantwoordelijkheid als het gaat om milieuvervuiling? En hoe geef je in een preek aandacht aan duurzaamheid? Op 8 mei organiseert Tear een Collegedag Ecologische Gerechtigheid. Voor wie wil nadenken over theologie en ecologie.

Hebben we het in de kerk te weinig over duurzaamheid?
“We hebben het daar inderdaad niet zo vaak over,” reageert Dorina Nauta, projectleider bij Tear. “Langzamerhand begint het wel door te dringen dat we als christenen iets moeten met dit thema, maar we horen om ons heen vaak vooral de activistische geluiden van duurzaam leven, bijvoorbeeld als reactie op klimaatverandering. Terwijl de kerk veel oudere papieren heeft als het gaat om zorg voor de schepping en duurzaamheid. Dat lijken we vergeten te zijn. Daarom willen we het op deze dag hebben over de vraag wat ons nu drijft en wat de Bijbel zegt over ecologie. En: hoe verhoudt het ecologische verhaal zich tot Gods grote missie?”

De angst is soms: als we in de kerk aandacht besteden aan ecologie, doen we af aan de Bijbelse boodschap van verlossing.
“Precies. Terwijl het evangelie goed nieuws is voor álle aspecten van het leven. Dus niet alleen voor ons geestelijk welzijn, maar ook voor de schepping. De schepping is juist onderdeel van Gods verlossing. Gods missie gaat over veel meer dan onze individuele redding. Kijk maar naar het verbond dat God sloot met Noach. Daar worden ook de dieren en de rest van de schepping bij betrokken. Het goed zorgen voor de schepping is een vanzelfsprekend onderdeel van Gods missie.”

Als voorschot op deze studiedag: wat kan de kerk en wat kunnen gemeenteleden betekenen als het gaat om zorg voor de schepping?
“Dat hangt heel erg van je context af en welke stappen je als gemeente al gezet hebt. Maar vaak begint het met bewustwording. Het kan zijn dat je na deze dag besluit om één of twee keer per jaar over dit thema te preken. Er zijn gemeenten die een duurzaamheidsdiaken aanstellen, een groene kerk worden, of stappen zetten in isolatie van het kerkgebouw. Maar je kunt ook denken aan het aanleggen van een moestuin bij je kerk.
Al staan tijdens deze Collegedag de duurzaamheidstips niet voorop. Het wordt een dag met stevige kost over theologie en ecologie.”

Collegedag Ecologische Gerechtigheid

De collegedag op 8 mei is een initiatief van Tear en komt tot stand in samenwerking met A Rocha, EO, GroeneKerkenactie, Micha Nederland en MissieNederland. Sprekers zijn onder anderen Dave Bookless, dominee in Londen en theoloog bij A Rocha, en Ruth Valerio, theoloog en directeur Global Advocacy and Influencing bij Tearfund UK.
Tear.nl/collegedag

Beeld: Shutterstock

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons