De droom van fotograaf Ruben Timman is geen bedrog

'De boodschap over menselijke waardigheid moet de hele wereld over'

in Mediatips

Onlangs werd in Zaandam het Museum of Humanity geopend, waarin foto’s tentoongesteld worden die fotograaf Ruben Timman maakte van mensen wereldwijd. Het museum kent een wonderlijke ontstaansgeschiedenis. Ruben vertelt hierover in Onderweg.

Als Ruben Timman in 2001 voor een fotoreportage in Vietnam is, krijgt hij een bijzondere droom. Kofi Annan, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, geeft hem een rondleiding in het Museum of Humanity, dat over de menselijke waardigheid gaat. De rondleiding vindt in een vervallen gebouw plaats. Overal ligt stof en puin. Het is er donker en het glas van de vitrinekasten is gebroken.

Droom met betekenis

Als Ruben wakker wordt, is hij verontwaardigd, “want de mensheid verdient een prachtig museum. Ik heb passie voor de mens, want ik breng de mens in beeld. Voor mij is de mens de kroon op de schepping.”
Ruben besluit de droom – die hem niet loslaat – op te schrijven. Hij is ervan overtuigd dat hij er iets mee moet doen.

Collectie zonder gebouw

In de daaropvolgende jaren fotografeert Ruben overal mensen, waardoor hij zijn collectie voor het museum gaandeweg opbouwt. Maar een plaats om deze te exposeren, heeft hij dan nog niet.

Het museum uit de droom

Tot zijn oog valt op een gebouw dat naast zijn kantoortje op het Zaanse Hembrugterrein staat. Het pand is afgezet. Borden melden dat het terrein verboden gebied is: er is instortingsgevaar. Na een jaar durft Ruben het aan toch het gebouw in te gaan. Hij weet niet wat hij ziet: dit is het museum uit zijn droom! "Alles klopte: de duisternis, het gebroken glas, overal lag puin." Ruben is helemaal van slag, maar is er ook van overtuigd dat dit om een vervolg vraagt.

Illegale expositie

Vier maanden lang gaat hij wekelijks stiekem het gebouw in en richt het in als zijn museum. Als hij zijn foto’s er later weer uithaalt, is hij tevreden. “Dit is het,” denkt hij. Maar het loopt anders.

Het museum komt er echt

Op een middag raakt hij in gesprek met een zakenman, die in de buurt een toespraak moet houden. Hij is op zoek naar het adres waar hij verwacht wordt. Van deze man begrijpt Ruben dat het terrein te koop staat. Hij krijgt de kans deze man zijn droom over het museum te vertellen, waarna het balletje gaat rollen. Niet veel later is het museum van Ruben werkelijkheid.

Ruben Timman wil méér

Nu zijn droom is uitgekomen, wil Ruben verder. “Het gaat mij niet alleen om de fototentoonstelling. Ik wil méér in het museum organiseren, zoals concerten, dansvoorstellingen, filmavonden en debatten over de mensheid. Het museum moet een plaats zijn waar kunst, cultuur en maatschappelijke vraagstukken samenkomen. Ik zit vol ideeën." 
Hij richt zijn blik ook op het buitenland: “Ik hoop dat mijn initiatief en de boodschap over menselijke waardigheid als een olievlek de wereld overgaat.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons