Biddag voor gewas en arbeid: preken, bidden en proclameren

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Woensdag 13 maart is de jaarlijkse ‘biddag voor gewas en arbeid’. Deze traditie is aan verandering onderhevig. Veranderingen kunnen ook positief zijn, bijvoorbeeld wanneer we proberen de liturgie op een eigentijdse manier vorm te geven.

Er zijn nog veel kerken waar met biddag voor gewas en arbeid in ieder geval één dienst wordt gehouden. Zoals vroeger is het niet meer. Voor werden soms zelfs scholen gesloten. Het was een soort zondag. We gingen naar de kerk om te bidden. Deze traditie is aan het verdwijnen. Dat hoeft niet erg te zijn, als er maar nieuwe vormen van bidstonden ontstaan.

´Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle bewoners van de wereld, zowel eenvoudigen als aanzienlijken, rijk en arm samen. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken´ (Psalm 49:2,3,4a)

Bezinnen op bezit

In ieder geval is een stuk bezinning op ons bezit juist deze week heel nuttig. Psalm 49 kan je daarbij helpen. Ik heb hem vroeger vaak gezongen. Het is een indrukwekkende psalm, vooral als hij massaal op hele noten gezongen wordt. Het is een soort proclamatie. Niet alleen voor de mens van vroeger, maar ook voor de mens van nu. Deze oude psalm is uiterst actueel.

Je kunt niets meenemen

De psalm waarschuwt mensen ‘die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom’ (vers 7). ‘Het graf is hun eeuwig thuis, hun woning van geslacht op geslacht, ook al stond er veel land op hun naam’ (vers 12). Is dat geen boodschap voor de mensen van alle tijden? Iedereen weet dat je bij je dood niets kunt meenemen. Niemand kan ervoor zorgen dat het sterven aan je voorbijgaat.

Een levensvisie

Als je gelooft, is het leven toch anders, en ook je sterven. Deze oude psalm is geschreven ver vóór de komst van Jezus. Er staat iets heel opmerkelijks in: ‘Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal hij wegnemen’ (vers 16). Psalm 49 spreekt duidelijke taal. Het is een soort levensvisie.

Psalmen van de Korachieten

De dichters, de nakomelingen van Korach, konden er wat van. Een prachtige samenvatting van het werk van de Korachieten vind je in 2 Kronieken 20:19: ‘De Levieten uit de familie van Korach en Kehat stonden op. Ze zongen en juichten en dankten de Heer, de God van Israël.’

Wat hebben ze ons prachtige psalmen nagelaten. Elf van de 150 psalmen die wij kennen, zijn geschreven door de Korachieten. Juist die psalmen zijn heel bekend en geliefd. Neem nou Psalm 42, Psalm 43 en Psalm 84 ‒ de psalm van de mus en de zwaluw.

Preken, bidden en proclameren

Psalm 49 staat deze week dus centraal. Deze is wat minder persoonlijk dan de andere. Het lied lijkt qua inhoud veel op de wijsheden van Salomo in Prediker en Spreuken.

De Korachieten waren op allerlei manieren bezig om de liturgie van de tempel te verzorgen. Laten we proberen om op biddag de liturgie op een eigentijdse manier vorm te geven. Niet alleen preken, maar ook bidden én proclameren: Alleen God beschermt je tegen de dood!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons