Respectvol over Joram van Klaveren, maar niet zoetsappig en naïef

Blog van Tijs van den Brink

Nieuws wordt vaak anders ervaren dan een redactie vermoedt. Zo hadden we rond de bekering van Joram van Klaveren tot moslim verwacht dat veel mensen zouden vragen wáárom we dit nieuws de wereld in wilden helpen. Dat heb ik vorige week op deze plek kort uitgelegd.

Om het gesprek over de NieuwLicht-uitzending in goede banen te leiden, besloten we op Facebook een zogeheten aftertalk te houden, een nababbel, zeg maar. We nodigden Bernhard Reitsma uit, bijzonder hoogleraar over de kerk in de context van de islam, en Nahed Selim, een vrouw die van moslim christen is geworden. Christenen met vragen over de uitzending konden die dan stellen, zo was het idee, onder leiding van collega Hans van der Steeg.

Wat bleek? Er zaten vooral moslims te kijken. En die vonden het niet leuk dat er geen moslim bij de aftertalk betrokken was, om het voorzichtig te zeggen. Ook op social media lieten moslims van zich horen: ze vonden me in de interviews met Joram voor NieuwLicht en Dit is de Dag veel te kritisch over zijn overstap. Journalisten moeten toch objectief en neutraal zijn? Nou ja, dat valt te bezien. We moeten onze feiten op orde hebben, maar journalisten van de EO hoeven natuurlijk niet neutraal te zijn als ze iemand interviewen die van christen moslim wordt.

Ik doe mijn werk namens u: een grote groep christenen die het belangrijk vindt dat christenen in de media actief zijn. Namens u voer ik zo’n gesprek met Joram. En ik ben ervan uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in het verhaal van Joram, maar ook geraakt wordt door zijn overstap – en dan niet in positieve zin. Het leek me eerlijk dat geraakt-zijn ook te benoemen in de gesprekken.

Het werd uitgelegd als islamofobie van mijn kant. Ik geloof niet dat daar sprake van is. Zeker, ik ben kritisch op sommige opvattingen die veel voorkomen in de islam. Getuigt het van respect die kritiek achter mijn kiezen te houden in een gesprek zoals dat met Van Klaveren? Ik geloof het niet, want Van Klaveren was jarenlang nog veel kritischer op de islam dan ik.

Ik wil graag respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen. Maar dat is wat anders dan zoetsappig of naïef. Gewoon, goed luisteren en daarna eerlijk zeggen wat je op je hart hebt. Om vervolgens in vrede uit elkaar te gaan.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons