Joram van Klaveren gaat in gesprek met Cees Rentier

Briefwisseling leidt tot persoonlijke ontmoeting

Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren heeft een brief teruggeschreven aan Cees Rentier, directeur van Stichting Evangelie en Moslims. Rentier reageerde in zijn brief op de bekering van Van Klaveren tot de islam, waarover hij begin deze maand vertelde in Dit is de Dag. Inmiddels staat er een gesprek tussen beide heren gepland.

Van Klaveren geeft in zijn brief aan dat hij graag ingaat op Rentiers uitnodiging voor een gesprek. Vervolgens geeft hij een inhoudelijke reactie op Rentiers bevindingen ten aanzien van zijn boek. Zo gaat hij onder meer in op het feit dat Rentier het onbegrijpelijk vindt dat “iemand van jouw achtergrond” stelt dat er geen eenstemmigheid zou zijn over de titels van Bijbelboeken en de canon van de Bijbel. Van Klaveren reageert: “Ten aanzien van de christelijke Canon (de boeken in de Bijbel) wordt er niets geschreven dat niet de praktijk is in de Kerk (in brede zin). Er zijn diverse (in het boek genoemde) stromingen binnen het christendom die bepaalde Bijbelboeken niet accepteren als onderdeel van de Schrift. Ook het gegeven dat zelfs een theologisch zwaargewicht als Maarten Luther vraagtekens plaatste bij de authenticiteit van enkele Bijbelboeken mag te denken geven.”

Verwrongen beeld

Van Klaveren stipt verder de vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel, de positie van de vrouw binnen de islam en geweld binnen de islam aan.

De voormalig PVV’er besluit met te zeggen dat hij waardering heeft voor de moeite die Rentier nam om hem een brief te schrijven. Maar hij vraagt zich ook af of Rentier “wellicht onbewust geen verwrongen beeld van de islam heeft gecreëerd, welke noodzakelijk lijkt in de verdediging van de onvolkomen christelijke dogmatiek”.
 

Cees Rentier: ‘Ik ben niet verrast’

Cees Rentier laat in een korte reactie weten niet verrast te zijn over de inhoud van de brief. “Het is helemaal in lijn met zijn boek, hij herhaalt de dingen die hij al geschreven had en geeft de punten aan waar ik niet op in gegaan ben. En het is logisch dat ik in een brief van anderhalve pagina niet op alles wat hij schrijft in kan gaan. Maar hij hoeft niet ongerust te zijn, want daar is genoeg over geschreven en daar ga ik graag met hem over in gesprek.”
Rentier heeft hierover al contact gehad met Van Klaveren; volgende week staat er een gesprek tussen beiden gepland.

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons