Bekering van Van Klaveren ‘verdrietige keuze’

Cees Rentier: ‘Ik hoop dat hij de weg van Jezus heroverweegt’

in Christelijk Nieuws

De bekering van voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren tot de islam is “een verdrietige keuze”, stelt Cees Rentier, predikant-directeur van stichting Evangelie & Moslims. Volgens Rentier raakt Van Klaveren iets heel kostbaars kwijt door het christelijke geloof in te ruilen voor de islam. “Van Klaveren schetst een ideaalbeeld van de islam, waarvan je je moet afvragen in hoeverre dat buiten hemzelf om bestaat.”

“Ik kan me voorstellen dat een voormalig PVV’er op een dag ontdekt dat de zaken met betrekking tot moslims iets genuanceerder liggen dan hij dacht,” zegt Rentier in een reactie op de bekering van Joram van Klaveren. “Mohammed en de moslims na hem waren immers niet de enigen die geweld hebben gebruikt. Nu schiet hij door naar het andere uiterste in een poging alles goed te praten wat Mohammed deed. Alle negatieve aspecten die mensen in de islam opmerken, zouden uit verkeerde bronnen komen of er later bij zijn gefantaseerd.”

Het valt Rentier op dat de levensbeschrijvingen van Mohammed de laatste tijd steeds meer beginnen te lijken op wat de Evangeliën over Jezus schrijven. “Dat levert natuurlijk een mooier voorbeeld op, maar er zijn geen 'bronnen achter de bronnen' die dat verhaal onderbouwen. Oude teksten hebben hun zelf-exegese . Er zullen steeds weer moslims opstaan die teruggaan naar de klassieke teksten.”

Kruisiging van Jezus

“Dezelfde vraag,” vervolgt Rentier, “kunnen we stellen bij de poging van Joram van Klaveren om het Koranvers dat zegt dat Jezus niet gekruisigd is, zodanig uit te leggen dat Jezus wél gekruisigd is. Over de achtergrond van dat vers is heel veel geschreven, maar behalve Ahmadiyya’s, leren vrijwel alle moslims dat Jezus niet is gekruisigd. Die ontkenning is intellectueel natuurlijk moeilijk te aanvaarden. Van Klaveren probeert het weg te verklaren. Op de radio koos hij voor een agnostisch standpunt en stelde dat hij niet weet of Jezus gekruisigd is.”

Iemand uit de 7e eeuw

Naar aanleiding van het feit dat Van Klaveren moeite had met de christelijke leer waarin er iemand anders (Jezus) tussen God en hem in zou moeten staan en voor zijn zonden zou moeten boeten, wijst Rentier erop dat christenen op grond van het Nieuwe Testament geloven dat Jezus geen gewoon mens is. “Als Hij ons vergeeft door Zijn offer aan het kruis, is het God zelf die onze schuld vergeeft. Het is juist in de islam dat er behalve regels ook een mens tussen God en ons in komt te staan. Moeten christenen Jezus verlaten, die zijn leven voor hen gaf, om vervolgens de leefregels te volgen van iemand uit de zevende eeuw in Arabië die op de dag van het oordeel een goed woord voor hen zou moeten doen?”

Twee verschillende wegen

De predikant-directeur benadrukt ten slotte de verschillen tussen Jezus en Mohammed. “Wat ze deden, is diametraal verschillend van elkaar. Jezus gaf zich over om gekruisigd te worden, Mohammed aanvaardde politieke macht. Het gaat om twee heel verschillende wegen en twee verschillende boodschappen over het karakter van God. Ik hoop dat Van Klaveren de weg van Jezus nog weer eens opnieuw overweegt.”

Cees Rentier schreef op verzoek van de EO ook een brief aan Joram zelf.

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons