Vijf vragen aan bedreigde burgemeester Jos Wienen

Machiavelliprijs 2019 voor ‘de bedreigde burgemeester’

In februari 2019 neemt de Haarlemse burgemeester Jos Wienen de Machiavelliprijs in ontvangst. De prijs gaat dit keer naar ‘de bedreigde burgemeester’. Een kwart van alle burgemeesters heeft te maken met bedreiging. Jos Wienen wordt sinds oktober 2018 zelf ernstig bedreigd en leeft onder voortdurende zware beveiliging. Visie legde hem enkele vragen voor.

Ervaart u steun vanuit de samenleving nu u bedreigd wordt?

“Ik was ontroerd en bemoedigd toen half oktober 2018 duizenden mensen hiernaast op de Grote Markt stonden om te laten zien dat ze achter me staan. Ik wil niet doen of het allemaal zo verschrikkelijk is wat ik meemaak, maar de situatie is wel heel ingrijpend. Ik kan niet in mijn eigen huis wonen en me niet vrij bewegen. Veel burgers van Haarlem kwamen spontaan laten zien dat ze dit niet pikken: ‘We zijn trots op onze burgemeester die niet wijkt voor intimidatie, wij staan achter je.’”

Maakt de bedreiging u angstig?

“De basis is voor mij dat we in Hogerhand zijn. Ik voel me niet bedreigd of in gevaar. Overal in het leven schuilt gevaar, ook als je met de auto de weg opgaat. Het vertrouwen dat God ons leven in handen heeft is de basis van mijn geloof. Wat nu in Haarlem gebeurt is gelukkig vrij uniek. Verdraagzaamheid is juist zo’n sterke Nederlandse eigenschap, maar dat staat onder druk. We moeten leren omgaan met verschillen. Je kunt mensen in hun waarde laten zonder dat je je eigen opvatting hoeft op te geven.”

U vertelde in een uitgebreider Visie-interview dat U Jezus wilt volgen. Wat spreekt u zo in Hem aan?

“Ik zie bij Jezus het ongelofelijke mededogen, de combinatie van wat Hij leerde en wat je Hem ziet doen. Hij toonde wat de betekenis is van liefde en vergeving. Niet op een zoetsappige manier, want Hij kon ook striemen met Zijn woorden en stelling nemen. Maar waar mensen zich verloren voelen of aangetast zijn door ziekte of rouw, zie je dat Jezus mensen aanzag en vroeg: ‘Wat wil je dat ik doe?’. Hij koos voor een leven van dienstbaarheid, terwijl Hij dat helemaal niet had hoeven doen. Toen werd Jezus gekruisigd en lijkt het een totale mislukking te zijn geworden. Hij had liefde gezaaid en haat geoogst. Maar mijn diepe overtuiging werd dat Hij is opgestaan uit de dood en de toekomst aan Hem is. In Zijn leven, sterven en opstanding ervaar ik verzoening en vergeving voor mijn falen en tekortschieten. Lees de gelijkenissen maar: verhalen die uit het leven gegrepen zijn. Het is mooi als wij ook zo door de wereld kunnen lopen en oog hebben voor tekenen van God in ons leven en de wereld.”

Hoe bent u zelf als vader?

“Ik heb een heel goede relatie met mijn zoon en dochters. Ik ben dol op ze en weet dat ze dat ook op mij zijn, we hebben een warme band. Als ik terugkijk had ik me meer kunnen verdiepen in hun wereld. Ik neem mensen graag mee in dingen waar ik zelf enthousiast over ben. Ik houd bijvoorbeeld van wandelen, dus nam ik ze graag mee naar buiten. Ik houd niet van sport, terwijl mijn zoon het vast leuk had gevonden als ik hem mee had genomen naar wedstrijden. Als ik mijzelf als vader probeer te spiegelen aan hoe God Vader is, dan zie ik een bron van inspiratie, maar heb ik ook een gevoel van tekortschieten.”

Jezus kon ook striemen met Zijn woorden

Wat inspireert u om uw werk te doen?

“Ik haal mijn inspiratie uit veel dingen: ontmoetingen met mensen, het Evangelie of een mooi boek bijvoorbeeld. Momenteel lees ik een boek over William Wilberforce, die veertig jaar lang streed voor afschaffing van de slavernij. Hij herkende onrecht, zag dat het een schande was en deed er iets aan. Ook in onze samenleving zie ik dat er geld wordt verdiend door mensen van hun vrijheid te beroven, door mensensmokkel en door mensen uit te buiten in prostitutie en goedkope arbeid. Het voorbeeld van Wilberforce inspireert me om op te treden tegen onrecht.”

Beeld: Jacqueline de Haas

De volledige tekst van het interview met Jos Wienen is gepubliceerd in Visie Magazine. Geen abonnee? Vraag hier een gratis proefnummer aan. Beluister ook het gesprek dat Elsbeth Gruteke met Jos Wienen had in het EO-programma Onderweg.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons