Spaanse evangelische kerk groeide fors in 2018

Kerksluitingen voor Mormonen en Jehova's Getuigen

in Geloven

De evangelische kerk in Spanje maakte in 2018 een enorme groei door. Volgens een Spaans onderzoeksbureau kwamen er in een half jaar 96 evangelische kerken bij. Jehova's Getuigen en Mormonen hadden met krimp te maken. Zij moesten een aantal kerken sluiten.

Het Observatorio del pluralismo religioso en España, dat onder verantwoordelijkheid van het Spaanse Ministerie van Justitie de ontwikkeling van godsdiensten in Spanje volgt, meldt dat het land in december 2018 in totaal 7.234 gebedshuizen telde. In dit getal zijn vereringsplaatsen van alle godsdiensten meegeteld. In juni 2018 lag dit aantal lager; toen waren het er 7.093. 

Evangelische kerk

De evangelische kerk groeide het hardst. In het tweede halfjaar kwamen er elke maand gemiddeld zestien kerken bij. In de eerste helft van 2018 groeide de evangelische kerk eveneens fors: toen werden er bijna honderd nieuwe kerken geopend. Ook in 2017 groeide deze geloofsgemeenschap hard. Evangelical Focus meldt dat er toen maandelijks twaalf nieuwe kerken bijkwamen.

Katholieke kerk

De Rooms Katholieke Kerk, die met 23.019 parochies verreweg de grootste kerk in Spanje is, groeide ook. Deze groei was minder groot: in zes maanden tijd werden er twintig nieuwe kerken geopend.

Islam

Het aantal moskeeën nam in laatste halfjaar van 2018 ook toe. In juni 2018 telde Spanje nog 1586 moskeeën. In december waren dat er 1632 – een toename van 46.

Overige geloofsgemeenschappen

Andere geloofsgemeenschappen die in het laatste halfjaar groeiden, zijn onder andere:

  • Orthodox christelijke kerken (216 kerken; + 3)
  • Boeddhisten (173 gebedsplaatsen; + 4)
  • Bahá'ís (45 gebedshuizen; +1)
  • Hindoes (25 tempels; +1)

Kerksluitingen

Niet alle geloofsgemeenschappen groeiden. Krimp was er bij de Jehova’s Getuigen. Hadden zij in juni 2018 nog 636 Koninkrijkszalen, in december waren dat er negen minder. De Mormonen sloten in zes maanden vier kerken. Zij hebben er nu nog 115.

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons