Ons leven lijkt op een reis en heeft een bestemming

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

in Geloven
reiziger op een treinstation

Je kunt het leven vergelijken met een reis. Die reis begint met onze geboorte en eindigt met onze dood. Elk nieuw jaar is een nieuwe etappe. Het lijkt alsof je opnieuw begint, maar het is eigenlijk een onderdeel van een langere reis.

Het blijft een discussie of de dood nu echt het einde is. Ja, zegt een groot deel van de Nederlanders. Maar tegelijkertijd lijkt deze groep te twijfelen. Het komt regelmatig voor dat ze op een of andere manier toch naar ‘boven’ verwijzen. Christenen zijn daar duidelijker over. Na de dood gaat ons leven door, maar wel op een andere manier. Het lichaam begraven we. Maar verder zeggen we dat vader of moeder, ons kind, onze geliefde, bij God is. Hij of zij is in de hemel, zeggen we tegen elkaar.

Informatie over de hemel

Toch is het ontzettend moeilijk om daar heel concreet over te zijn. Jezus leerde dat wie in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. Aan het kruis zei Hij tegen de moordenaar: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’ Jezus zei over de dode bedelaar Lazarus dat engelen kwamen en hem brachten in Abrahams schoot.

‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan’ (Openbaring 21:2)

Eigenlijk bevat het boek Openbaring de meeste informatie over de hemel. Uiteraard ook weer in beelden. De nieuwe hemel is daar een enorme stad, die aan het eind der tijden op de aarde neerdaalt. Het nieuwe Jeruzalem. De twaalf poorten van de stad staan dag en nacht open. God is het middelpunt. Het bestaan daar lijkt op het leven in het paradijs. Verdriet, pijn, ziekte en dood behoren tot het verleden. Weet je wat heel opvallend is? De mens hoeft niet naar die stad te gaan, maar de stad komt naar de mens toe. De apostel Johannes zag het in een visioen gebeuren. De stad daalde neer uit de hemel.

Troost

Wat er na mijn dood zal gebeuren, blijft een raadsel, voor mij althans. In mijn eigen leven zijn de woorden van Jezus over Lazarus altijd erg troostvol geweest: de engelen kwamen hem halen. Ooit troffen wij onze oudste zoon dood aan. Reanimatie baatte niet. De engelen zijn ons voor geweest, dacht ik toen.

Zo zal het wellicht zijn tot aan die laatste dag. Voor nu geldt: als wij sterven, leggen we ons leven in Gods handen. Voor later geldt: de hemel komt naar ons toe.

Onze bestemming

2019: een nieuwe etappe van een reis, waarvan we niet weten hoe lang en hoe zwaar die zal zijn. Wordt het een vlakke etappe of een met bergen van de buitencategorie?
Hoe dan ook, voor elke gelovige staat de bestemming vast.

Beluister hier De Bijbel Open - radio

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons