Nog even over de Nashville-verklaring

Blog van Tijs van den Brink

Waarom ging de Nashville-verklaring eigenlijk vooral over homoseksualiteit en sekse? Is dat echt het belangrijkste thema waarover christenen vandaag iets zouden moeten verklaren? Zijn er geen onderwerpen te bedenken die belangrijker en wezenlijker zijn?

Het was een vraag die ik vaak hoorde, de afgelopen weken. En eerlijk gezegd snap ik hem heel goed. Een standpunt over (homo)seksualiteit raakt immers maar een procent of vijf van de bevolking (en dus ook van de christelijke bevolking) rechtstreeks; vermoedelijk een kleine vijf procent van ons heeft immers homoseksuele gevoelens. Transgenders werden ook uitdrukkelijk genoemd, maar dat is een nog veel kleinere groep: naar schatting minder dan een half procent van de bevolking.

Daarmee blijft zo’n 95,5 procent van de bevolking lekker buiten schot... Als de Nashville-verklaring nou wat meer was gegaan over huwelijkse trouw – wat opmerkelijk genoeg niet het geval was – dan hadden er al wat meer christenen huiswerk gekregen. Een antwoord geven op de vraag waarover de verklaring wel had moeten gaan, vind ik overigens wel meteen een stuk lastiger. Goede vragen stellen, is echt een stuk makkelijker dan goede antwoorden geven (daarom ben ik ook vragensteller geworden!). Als ik nadenk over de vraag op welk punt christenen wereldgelijkvormig zijn geworden, denk ik geloof ik toch als eerste aan consumentisme. Ik ken geen getallen, maar het zou me niet verbazen als zomaar tachtig procent van de bevolking zich daar schuldig aan maakt. En ik heb niet de indruk dat dat voor christenen in mindere mate geldt. Hebben, hebben, hebben, meer, meer, meer. Terwijl Jezus toch vrij stellig is: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, maar vergader schatten in de hemel.’

Als ik om me heen kijk, zie ik al best veel christenen die zich druk maken over het klimaat en vluchtelingen. Dus misschien is een verklaring daarover niet zo nodig. Of we in de praktijk ook echt onderscheidend milieuvriendelijker en gastvrijer zijn, vraag ik me wel af. Vliegt u minder dan uw buurman? Eigenlijk is het antwoord op de vraag waarover christenen zich zouden moeten opwinden niet zo ingewikkeld: liefde. Want wat was ook alweer het grote gebod? ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’ Als we dat met z’n allen, nog niet eens met al onze kracht, maar met een flink deel van onze krachten zouden doen, hadden we vermoedelijk geen energie meer over, voor welke verklaring ook...

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons