Help, mijn ouders gaan scheiden!

Tips van Jaap van der Meiden

ouder echtpaar met huwelijksproblemen

Mijn ouders hebben onlangs hun 40-jarig huwelijk gevierd. Kort daarna vertelden ze dat ze besloten hebben uit elkaar te gaan. Ik weet dat ze geen echt romantische relatie meer hadden, maar dat ze hiertoe zouden besluiten, had ik nooit gedacht! Hoe moet ik hiermee omgaan? En hoe moet dat met onze kinderen?

Het lijkt meer en meer te gebeuren: mensen die al lange tijd getrouwd zijn – en het zogezegd ‘lang met elkaar hebben volgehouden’ – gaan uiteindelijk toch uit elkaar. Zoals de ouders van Gerdine. Ze wist best dat haar ouders, zeker nadat haar vader zo’n vijftien jaar geleden een keer was vreemdgegaan, geen nauwe band meer hadden. Toch kwam het als een verrassing. Ze vraagt zich af hoe ze daarop moet reageren, zoals veel volwassen kinderen met die vraag geconfronteerd worden als hun ouders op latere leeftijd alsnog uit elkaar gaan. Soms is er sprake van een duidelijke aanleiding, bijvoorbeeld overspel. Soms is het omdat ze uit elkaar gegroeid zijn, of zelfs nooit echt vertrouwd met elkaar zijn geweest. Als de kinderen uit huis zijn, worden ze geconfronteerd met de kwaliteit van de relatie.

Extra ingewikkeld

Voor Gerdine was de situatie extra ingewikkeld, omdat ze een veel hechtere relatie met haar moeder had dan met haar vader. Eigenlijk verweet ze haar vader ten diepste nog steeds dat hij haar moeder ontrouw was geweest. Nu haar ouders uit elkaar gingen, vroeg ze zich af hoe het verder moet met haar relatie met haar vader. Kán ze wel verder? En hoe legt ze dit haar kinderen uit?

De schuldige

Ik heb met Gerdine besproken dat, hoe ingewikkeld de situatie soms ook kan zijn, partij kiezen alleen maar tot meer verdriet leidt. Hoezeer ze misschien ook geneigd is haar vader als de ‘schuldige’ van de scheiding te zien. Ik raadde haar daarom aan op zoek te gaan naar een manier waarop ze de relatie met beide ouders op orde zou kunnen houden. Ouders blijven je ouders, ook als ze dingen doen waarvan je niet blij wordt. Hoe die relatie vorm krijgt, is natuurlijk wel afhankelijk van de mogelijkheden. Soms maken ouders het contact onmogelijk of onveilig. Maar ten diepste bewijs je jezelf en je ouders een dienst door te blijven zoeken naar de best mogelijke relatie met hen.

Topsport

Minstens zo belangrijk is dat je op die manier ook je kinderen een goed voorbeeld geeft, omdat je ze niet meeneemt in partijschappen en veroordeling. Je leert ze juist dat het leven in relaties soms topsport is, zoals bijvoorbeeld het nemen van verantwoordelijkheid voor een relatie die niet vanzelf gaat. Omdat dat uiteindelijk het meeste oplevert, zoals zelfvertrouwen en betrouwbaarheid.

Het gezin van Gerdine hield na de scheiding goed contact met haar moeder. Na verloop van tijd wist Gerdine uiteindelijk ook haar vader ervan te overtuigen dat ze hem nog steeds zag als liefdevolle vader en opa van haar kinderen. Het werd het begin van een nog steeds groeiend contact.

Leestip

Lees Romeinen 12:18 en laat de tekst eens op je inwerken: "Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven."

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons