‘Geen verstandige keus om Nashvilleverklaring te publiceren’

Het bekendmaken van de namenlijst ging ‘per ongeluk’

Het publiceren van de Nashvilleverklaring was "een overhaast besluit" en "geen verstandige keuze". "We hadden ons niet moeten laten leiden door de druk van de media." Het plaatsen van de namenlijst gebeurde "per ongeluk". Dat zegt ds. S.T. Lagendijk, een van de leden van de werkgroep rond de Nashvilleverklaring, in reactie op een aantal theologen wier namen ongewild op de lijst staan.

Het leek zo’n goed idee. Een verklaring rond huwelijk en seksualiteit opstellen, deze in conceptvorm rondsturen naar een aantal predikanten uit de eigen achterban, om daarna voor hen een studiedag te organiseren rond dit thema. Maar het liep anders. Want daags na de verzending van de eerste concepttekst verscheen er een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad, waarin de hoogleraren Kater en Huijgen stevige kritiek uitten op een aantal onderdelen van deze verklaring. En dat was tegen het zere been van de werkgroep, want, zegt de hersteld-hervormde predikant Lagendijk: “De auteurs van dit opinie-artikel wisten dat die betreffende citaten in een nieuwe conceptversie al waren gecorrigeerd.”

De werkgroep voelde zich voor het blok gezet. Als ze niet zouden reageren, zouden de verkeerde citaten als de vertaling worden gezien. Als ze wel zouden reageren, kwam de verklaring in de openbaarheid, en daar was zij oorspronkelijk niet voor bedoeld. Toch kozen de initiatiefnemers voor het laatste. “We hebben overhaast besloten in te stemmen met het afdrukken van de nieuwe versie in de krant,” zegt Lagendijk nu. “Geen verstandige keuze.”

Dat is zacht uitgedrukt.
“Inhoudelijk is de tekst niet zodanig veranderd dat de strekking veranderd is.”

Dat is het punt juist. Onze bron had na de eerste versie al aangegeven dat hij met een aantal artikelen niet uit de voeten kon.
“Dan zou ik graag met die persoon in gesprek willen, want dat is absoluut niet onze bedoeling geweest. En ik wil ook onze excuses aanbieden: de publicatie van de namenlijst is verkeerd geweest.”

Diegene heeft vier keer gemaild…
“Ik geef volmondig toe dat er in de communicatie fouten gemaakt zijn. Waarbij meespeelt dat wij als predikanten niet voorbereid waren op deze media-aandacht. Wel is het zo dat we de ontvangen feedback op de eerste vertaling hebben meegenomen in de nieuwe vertaling. Ook hebben we nadrukkelijk een pastoraal getoonzet naschrift toegevoegd, waarin we de kritiekpunten op de conceptvertaling en de toon van de Nashvilleverklaring hebben meegenomen.”

U had er ook voor kunnen kiezen om de namenlijst achterwege te laten.
“Ja, dat was de bedoeling. De eerste versie was ook zonder namenlijst. Die versie zag er opmaaktechnisch alleen niet zo mooi uit, dus die is door een designbureau van een mooie opmaak voorzien en vervolgens op de website geplaatst, niet beseffend dat onderaan die opgemaakte versie de namen stonden. Dat is dus per ongeluk gebeurd. Toen we daar bericht van kregen, hebben we het offline gehaald. Door de druk die er kwam te liggen op de werkgroep, zijn er slordigheden ontstaan. Dat had niet gemogen.”

Daar komt bij dat het niet alleen om de namen van deze theologen gaat, maar ook om de verwarring die onder diverse homo’s is ontstaan omdat ze de naam van hun predikant zagen staan.
“Dat is zo. Tegelijkertijd moeten we zo nuchter zijn dat de predikanten die dit ondertekend hebben, er in hun gewone werkzaamheden geen geheim van maken dat ze in grote lijnen de inhoud delen. Want het zijn de klassieke christelijke noties over huwelijk en seksualiteit. Al hadden ze het wellicht anders verwoord willen zien.”

Over enkele dagen komt de werkgroep met een persverklaring.

Beeld: Shutterstock

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons