Ds. Arie van der Veer over de Nashville-verklaring:

'Het vuur laait op'

Gekleurde kaarsjes in hand

Er is in Nederland een soort koude oorlog uitgebroken. Niet alleen tussen christenen en niet-christenen, maar ook tussen christenen onderling.

Kern van de strijd is de visie en de houding van christenen omtrent homoseksualiteit. Er is door een aantal behoudende theologen gekozen voor een moderne aanpak: op internet is een zogenaamde 'Nashville-verklaring' geplaatst. Onder anderen dominees worden uitgenodigd die verklaring te ondertekenen. Namen van mensen die zich normaliter niet zo massaal op internet en in de sociale media roeren, zijn nu daarop volop te vinden. Blijkbaar is men inmiddels toch zo geschrokken van de effecten, dat men de namen offline heeft gehaald.

Nashville-verklaring wakkert het vuur aan

Je kunt het zien als een uitslaande brand. Want het vuur was er allang. Toen ik nog voorzitter van de Evangelische Omroep was, worstelden we al met deze zaken. En ook mijn eigen gemeente is rond dit thema al jaren in gesprek met de kerken waarvan wij onderdeel uitmaken. Deze week nog is daar een extra vergadering voor uitgeschreven. Als ook daar niet met wijsheid met de verschillende visies wordt omgegaan, zal het me niet verbazen als het vuur ook oplaait in mijn kerk.
De Nashville-verklaring op internet wakkert het vuur alleen maar aan. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Dat kun je verwachten als je moderne middelen als social media gebruikt. En wie zal dat blussen?

Strijd en verdriet

Ik ben blij met de verklaring van een paar hoogleraren van mijn kerken. Zij schrijven: "De omschrijving van homoseksualiteit als het aannemen van een identiteit, doet geen recht aan de nood van velen die helemaal niets aan te nemen hebben, maar homoseksueel gericht zijn." Homoseksualiteit zou volgens de Nashville-verklaring iets zijn waarvoor je kiest. Je zult maar overtuigd lid zijn van bijvoorbeeld zo’n behoudende kerk en weten dat je homoseksueel bent! Hoeveel strijd en hoeveel verdriet is er dan al niet in het verborgen geleden. Je hebt het nooit durven zeggen. En dan lees je op internet de verklaring met de naam van jouw dominee eronder...

Oecumene van het hart

Er is jarenlang gewaarschuwd voor het gebruik van de televisie. Ik had een secretaris bij de Evangelische Omroep die om de televisie zelfs van het avondmaal werd geweerd. Er zijn inmiddels nog meer sjibbolets bijgekomen. Sjibbolets zijn kenmerken die aangeven dat je al of niet bij een bepaalde groep behoort. 'Vrouwelijke ambtsdragers' is er ook zo een. 
Bij de EO heb ik geleerd niet te ijveren voor wat ons verdeelt, maar voor wat ons verbindt. Ik sprak toen van de oecumene van het hart. Maar het lijkt nu wel of we ons aan het hergroeperen zijn: welk standpunt heb jij? En het gaat heel snel. De sociale media zijn onze wapens. Ben je voor of tegen?

Heb elkaar lief

Waaraan herken je een christen? Aan zijn standpunten? Wat heeft Jezus gezegd in Johannes 13:34-35: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

Het vuur laait op. Laten we het doven!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons