Wij hebben allemaal Gods oordeel verdiend

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Het valt niet mee om het boek Openbaring te lezen en de boodschap te begrijpen. Dat komt met name door de beeldtaal die wordt gebruikt.

Wie de moeite neemt het hele boek te lezen, kan er niet omheen dat de hemel echt wel duidelijk maakt dat er hoop is. Hoop voor heel de wereld. De boodschap dat Jezus regeert, is overduidelijk. Maar het pakket maatregelen dat Hij neemt, is niet gering.

Ze hebben het verdiend. (Openbaring 16:6)

Het wordt steeds erger. Eerst worden gedeelten van de aarde getroffen, maar bij het laatste oordeel ontkomt niets en niemand op aarde aan de ellende. Als klap op de vuurpijl zegt een engel in de hemel: ‘Ze hebben het verdiend.’ Daar word je stil van.

Het oordeel

Wanneer kun je zeggen dat je het oordeel wel of niet verdient? Eén van de eerste teksten die ik uit mijn hoofd leerde, was de tekst uit Romeinen 3:23: ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods’ (NBG). Kortom, wij verdienen Gods oordeel allemaal. Waarom zal er dan eenmaal toch verschil worden gemaakt? Omdat God het oordeel dat wij allen verdiend hebben, uitsprak over Zijn Zoon. En omdat mensen die geloven in Zijn volbrachte werk niet meer onder Gods oordeel komen.

Wij hebben Gods oordeel allemaal verdiend. Maar ‘de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden’ (Jesaja 53:5). Er is dus een verklaring voor. Toch huiver je bij de woorden uit de hemel. Waarom ik niet en die ander wel?

Het laatste oordeel

In Openbaring 16 wordt een huiveringwekkende beschrijving gegeven van het laatste oordeel. Zeven engelen maken zich klaar om de aarde te treffen met zeven schalen gevuld met Gods woede. Eerst wordt de natuur getroffen, dan de mensen. De hele aarde komt aan de beurt. Er staat ook hoe de mensheid op aarde op Gods oordelen reageert. Het staat er tot drie keer toe: ‘en de mensen lasterden God.’ Mensen weigeren zich te bekeren en kiezen voor een toekomst zonder God.

Vrijspraak

Wat een genade als wij Christus wel mogen kennen! De Bijbel zegt: ‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn’ (Romeinen 8:1 NBG).

Het is advent 2018. We gaan Zijn komst vieren. Jezus kwam naar de aarde om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Aan het kruis heeft Hij geroepen: ‘Het is volbracht.’ Nog steeds leven wij onder Gods geduld. Niemand weet nog voor hoe lang. Want ooit zal eenzelfde stem vanuit de hemel zeggen: ‘Het is voorbij’ (Openbaring 16:17).

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons