Een naam van hemelse komaf

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Toen wij ons eerste kind kregen, was het niet moeilijk om een naam te bedenken. Een jongen zou vernoemd worden naar mijn vader: Pieter Johannes. Een dochter zou de naam krijgen van de moeder van mijn vrouw: Wilhelmina Geertruida. Het werd een zoon. Met als roepnaam Peter. Maar dat is vijftig jaar geleden. Nu doen jonge ouders het anders. Er wordt goed nagedacht over de naam. Daarnaast is er sprake van namen die in de mode zijn. Elk jaar wordt er een top tien gemaakt van de meest populaire namen. Daar staan tegenwoordig trouwens meerdere Bijbelse namen in.

Mensen geven hun kinderen namen. Maar ooit gaf God Zelf een naam aan mensen. In de adventstijd komen we het twee keer tegen. Jozef en Maria kregen de opdracht hun kind Jezus te noemen. Zacharias en Elisabet moesten hun zoon Johannes noemen. Het waren aardse namen, maar van hemelse komaf.

Johannes is zijn Naam. Lucas 1:63

Zacharias geeft duidelijkheid

De familie en vrienden van Zacharias en Elisabet waren het er niet mee eens. Zij gingen ervan uit dat de zoon van Zacharias vernoemd zou worden naar zijn vader. Maar Elisabet was heel stellig: ‘Nee, Johannes zal hij heten.’ De mensen gingen toch nog even aan Zacharias vragen wat hij ervan vond. Dat was lastig, want hij kon al een klein jaar niet meer praten. Ze vroegen dus aan Zacharias hoe hij zijn zoon wilde noemen. Hij vroeg om een schrijfplankje en daarop schreef hij: ‘Johannes is zijn naam’ (Lucas 1:63).

God kent genade

‘Johannes is zijn naam.’ Alsof hij de naam van een ander gekregen had. Dat was natuurlijk ook zo. Elisabet en Zacharias hebben het de hele zwangerschap geweten. De engel had immers aangekondigd dat het een jongen zou zijn en dat hij Johannes moest heten. Johannes betekent ‘God kent genade’. En die naam, door God gegeven, stond ook symbool voor de bijzondere situatie. Niet alleen van deze ouders, maar ook die van het volk Israël. Sterker nog, deze geboorte was zelfs van betekenis voor de hele wereld.

Aankondiger en vervulling

Dit kind zou niet zomaar een kind zijn. Hij zou de voorloper van de Messias zijn. Aankondiger van een nieuwe tijd. Tijd van de vervulling van de eeuwenoude beloften. Vervulling van de beloften die God al in het paradijs had gegeven. Beloofd aan Abraham. ‘God kent genade.’

Hemelse komaf

Zacharias stelde het heel eenvoudig vast: ‘Zo is zijn naam.’ Maar wat een strijd was daaraan voorafgegaan. Niet alleen in het leven van Zacharias, maar ook in de eeuwen daarvóór. ‘Ik zal vijandschap zetten’, had God in het paradijs gezegd.

De naamgeving van Johannes is een boodschap. Het is zover: ‘Johannes is zijn naam.’ God kent genade.

Een naam van hemelse komaf.
Een naam met een boodschap.
Voor alle tijden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons