De rechters zijn razend als Stefanus Jezus ziet

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

We sluiten het jaar af met een heel bijzondere ervaring. De context is heel verdrietig. Maar wat Stefanus in die ellende beleefde, was fantastisch.

Stefanus is nog maar net bevestigd als diaken, wanneer hij terechtstaat voor het Sanhedrin. Een woedende volksmenigte had hem daar naartoe gesleept. Hij werd beschuldigd van het spreken van ‘vreselijke dingen over de tempel en de wet’.

Stefanus had voor het Sanhedrin getuigd hoe zijn leven door het geloof in Jezus Christus beslissend was veranderd. Er was een nieuwe tijd aangebroken. ‘In Hem is God naar ons toegekomen,’ leerde hij. ‘Want in Jezus woont God zelf! En nu de Geest van Jezus is uitgestort, nu wil Hij ook wonen in ons. Ook ons lichaam, ons leven, is een tempel, waarin God woont. En Jezus, Hij is teruggegaan naar de hemel en regeert over ons. Ja, de Jezus die jullie hebben gedood.’

Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat. (Handelingen 7:56)

De vrome rechters waren razend. Ze bleven nog op hun zetels zitten. Maar toen gebeurde er iets dat hen nog bozer maakte. Stefanus keek omhoog en zei dat hij de hemel geopend zag. In de hemel zag hij God en aan de rechterhand van God stond Jezus. Ze waren niet meer te houden en stormden buiten zinnen op Stefanus af. Ze konden hun handen niet meer thuishouden en sleurden hem mee naar buiten.

Stefanus sterft biddend

Ik zal je de gruwelijke details besparen, maar ze hebben Stefanus buiten de stad gestenigd. Stefanus is als een vroom man biddend voor zijn beulen gestorven. Dat visioen van de hemel liet hij niet los.

Voordat Jezus aan het kruis stierf, was het duister.
Voordat Stefanus onder een regen van stenen bezweek, was het licht.

veelzeggende ontmoeting

De hemel stond open. Klaar om hem te ontvangen. Het lijkt een klein detail, maar is het niet veelzeggend dat Stefanus Jezus zag staan? Dat doen wij ook: we gaan staan als iemand binnenkomt, om hem of haar een hand te geven, welkom te heten. Het is fijn om een dierbaar persoon na een lange reis in de verte al te zien staan. Niemand kan je tegenhouden.

Opwekking 521 zegt:
‘Ja Heer ik ren naar u toe als ik bang ben of moe
niet door kracht, noch geweld maar door de Geest van uw zoon.
Ja Heer ik loop, ik ren tot ik bij u ben en tot ik leef in de schaduw van uw troon.’

Afsluiting van het jaar

We sluiten het jaar 2018 af. Zoals altijd kijken we om ons heen en praten we met elkaar over wat ons allemaal overkwam.

Kijk ook eens naar boven. Bedenk wat Stefanus zag. Daardoor was hij in staat om de moeilijkste momenten te doorstaan.

Jezus is na de thuiskomst van Stefanus echt niet rustig gaan zitten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons