De duivel komt de hemel niet meer in

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

‘Eens als de bazuinen klinken,’ het is een populair gezang. Je leest van die bazuinen in het laatste Bijbelboek. In een visioen hoort Johannes ze, een voor een. Hij hoort ook stemmen in de hemel, die met elkaar al bezig zijn met het lied van de definitieve overwinning van God op het kwaad. De hemel juicht. De aarde is echter nog niet zover.

Op de aarde worden de vervolgingen alsmaar heftiger. Het kwaad openbaart zich op steeds meer terreinen. De satan, die verloren heeft op Golgota, blijkt een slechte verliezer te zijn.

‘De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.’ (Openbaring 12:4)

Achtervolgingen

Hoe kan het, dat gelovigen nog steeds te maken hebben met de aanvallen van satan? Hij gaat rond als een briesende leeuw. Waar blijft Christus? Wat is dan het effect op aarde van zijn overwinning?! In de hemel regeert Hij met macht en majesteit. Maar wat merken wij van Zijn koningschap hier beneden? Op die vragen geeft de hemel in een nieuw, spannend visioen antwoord. Johannes krijgt beelden van gruwelijke achtervolging. Een vuurrode draak achtervolgt een zwangere vrouw. Hij wil haar kind. Hij wil het grijpen zodra het kind geboren is. Het is duidelijk dat het gaat om een actie van de satan. Hij is de draak en de vrouw is het volk van God, dat van het Oude én Nieuwe Testament.

Mislukte pogingen

De achtervolging van de draak is begonnen na de zondeval. God had de satan toen ook al gezegd hoe die strijd zou aflopen: ‘Zij verbrijzelen jouw kop, maar jij bijt hen in de hiel.’  Uiteraard accepteerde de satan dit niet. Hij ging voor zijn overwinning. Als de Zoon van God de strijd op aarde met hem wilde aanbinden, zou hij al bij zijn geboorte toeslaan. En je weet, hij heeft het geprobeerd. Herodes was zijn handlanger. Maar het mislukte. Je weet hij bleef doorgaan. Maar het lukte de duivel niet om Jezus’ werk te af te breken. Jezus werd gekruisigd, maar stond op uit de dood en werd daarna opgenomen in de hemel.

Geen toegang tot de hemel

Maar, en dat laat het visioen in het bijzonder zien, nog gaf de draak niet op. De draak achtervolgde het Kind tot in de hemel. Tenminste, dat was hij van plan. Maar nu Christus aan het kruis voor de zonden betaald had, was dat onmogelijk. Nooit zal de satan meer de hemel binnenkomen.

De strijd gaat door

Er ontstond een gevecht. De draak wilde toch de hemel binnendringen, maar de aartsengel Michaël en zijn engelen sloeg hem terug. De draak werd op de aarde geworpen. Nog gaf de draak het niet op. Nu hij niet meer in de hemel kon komen en het Kind niet meer kon verslinden, ging hij op aarde achter de vrouw aan.

Zo maakte de hemel duidelijk waarom het op aarde zo moeilijk was en is.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons