'We gaan ze halen van de Griekse eilanden'

'Baby's liggen op nat karton te slapen'

in Christelijk Nieuws

Met Kerst rijden de chauffeurs van 'We Gaan Ze Halen' naar Griekenland. Het konvooi vertrekt eind december onder andere naar Lesbos om letterlijk vluchtelingen op te gaan halen. Met de rit wil de organisatie aan de politiek laten zien hoe het hoort. "Je rijdt erheen en haalt ze op. Zo simpel."

Rikko Voorberg (theoloog en publicist) bedacht het initiatief 'We gaan ze halen', omdat de situatie in de Griekse kampen volgens hem zó uitzichtloos is, dat de overheid niet langer mag wachten tot andere landen over de brug komen. "Er moet iets gebeuren," zegt hij. "Wij, Nederland, moeten ze gaan halen – en wel nu. Er zijn genoeg burgers die willen helpen. En de tijd dringt!"

Schokkend

In 2016 en 2017 beriepen de chauffeurs van 'We Gaan Ze Halen' zich nog op de relocatiebeloftes van de Europese lidstaten en boden ze zich in Den Haag en Brussel aan als ‘Hofchauffeur van het Koninkrijk der Nederlanden’. Maar zelfs een weg naar de rechtbank leidde niet tot een verhoogde inspanning van Nederland voor de vluchtelingen die in Griekenland zijn. 'We gaan ze halen' heeft naar eigen zeggen het daadwerkelijke rijden naar Athene steeds uitgesteld vanwege de chaos die dat tot gevolg kan hebben. "Maar nu de EU met alle humaniteit de vloer lijkt aan te vegen als het aankomt op vluchtelingen, kunnen we niet langer thuisblijven," stelt Rikko. "Het is toch gek als ik een fijne kribbe uitzoek voor de kerstbaby, terwijl andere jonge vaders en moeders hun baby van vlees en bloed op een nat stuk karton te slapen moeten leggen? Kinderen beginnen zichzelf te snijden, krijgen dan een verbandje en doen het de volgende dag weer. Tachtig procent van de mensen komt uit oorlogsgebied. Het is ontzettend schokkend wat we daar afgelopen week nog zagen – en dat vindt plaats in ons eigen Europa."

Kijk niet weg

Stichting 'We Gaan Ze Halen' is mede-initiatiefnemer van de Kijk Niet Weg petitie, die inmiddels meer dan 35.000 handtekeningen telt. Met deze petitie wordt de Nederlandse regering opgeroepen 1.000 mensen van de Griekse eilanden naar Nederland over te brengen. De motie die Rikko Voorberg indiende op het partijcongres van de Christenunie afgelopen zaterdag, werd met royale meerderheid aangenomen. In de Kamer stelde CU-Kamerlid Joël Voordewind hetzelfde al voor aan minister Blok.
"Het is te bizar voor woorden hoe daarop wordt gereageerd," zegt Rikko Voorberg. "Er wordt geschermd met de aanzuigende werking die uit zou gaan als we die 1.000 mensen redden. Dan ben je dus overgegaan op een migratiepolitiek waarin je de gore uitzichtloze ellende van mannen, vrouwen en kinderen opstapelt aan je buitengrens, als manier om andere vluchtelingen buiten te houden."

Konvooi

"Het doel van de rit is aan de politiek laten zien hoe het hoort. Je rijdt erheen en haalt ze op. Zo simpel. Een bilaterale overeenkomst zonder tussenkomt van de eindeloze vergaderingen in Brussel. Een vliegtuig sturen mag ook," aldus Rikko. En die crowdfunden ze graag. 
Het konvooi vertrekt eind december, chauffeurs kunnen zich nog aanmelden en sponsors ook. Het antwoord van de Griekse overheid wachten ze niet af, ze rijden sowieso. "Als op het plein in Athene blijkt dat het ‘nee’ definitief is, hebben we echt alle legale opties geprobeerd," besluit Rikko. "Maar daar kan het niet mee ophouden. Hoe kan een mens gewoon gaan slapen, terwijl het aan deze mensen niet wordt gegund?"

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons