Waarom wordt Jezus voorgesteld als een lam?

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Komende week staat het boek Openbaring op het Bijbelleesrooster. Dat is best een hele klus, want Openbaring is een moeilijk boek. Er wordt veel beeldspraak gebruikt. Jezus wordt bijvoorbeeld als lam voorgesteld.

Het lastige van dit boek is dat het geschreven is in beeldtaal. Beeldtaal is vaak gebonden aan een tijd en een cultuur. Wij kennen de uitdrukking ‘de draak met iemand steken’. Maar als we in dit boek over een draak lezen, wordt daar iets heel anders mee bedoeld. De beelden in het laatste boek van de Bijbel hebben een oudtestamentische achtergrond. De eerste lezers kenden deze achtergrond beter dan wij.

God regeert

Het is een moeilijk boek om te lezen. Toch is de boodschap ervan helder. Het boek vertelt dat Jezus namens God over deze wereld regeert. Hij brengt deze wereld met al zijn problemen tot een goed einde met de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn er niet zomaar. Daar gaat een heftige strijd aan vooraf. In Openbaring wordt die strijd beschreven als een strijd tussen een lam en een vuurrode draak. Jezus is het lam. De duivel is de draak.

Jezus voorgesteld als lam

Deze keer vertel ik wat meer over het lam. Waarom wordt Jezus voorgesteld als een lam? Een lam is nou niet bepaald het toonbeeld van weerbaarheid en strijdvaardigheid. Een lam roept gevoelens op van onschuld. Lammeren werden geofferd. In Egypte werd het bloed van een lam op de deurposten gestreken. De profeet Jesaja had het over de knecht van God, die als een lam ter slachting wordt geleid. Maar de beschrijving van dit lam gaat verder. Het lam heeft in het boek Openbaring zeven horens en zeven ogen. Machteloos is dit lam dus niet. Horens staan symbool voor kracht en zeven is het getal van de volmaaktheid. Ook ontgaat dit lam niets. Met zeven ogen kun je werkelijk alles zien.

Er is nog een heel belangrijk detail. Het Lam dat Johannes in het visioen ziet, heeft een snee in zijn hals. Een snee, die wordt aangebracht bij de slachting. Toch is het lam springlevend. Eerst kijk je van dit beeld op, maar in feite is het heel veelzeggend. Is Jezus niet het lam dat geslacht werd, maar die opstond uit de doden? Zei Jezus niet dat Hij alle macht had in hemel en op aarde? Dat Hij met ons zal zijn alle dagen van de wereld?!

Het Lam gaat de strijd aan

Dit lam gaat het in het laatste boek opnemen tegen de vuurrode draak. Hij wordt in de hemel toegezongen. De hemel is ervan overtuigd dat alleen Hij de draak definitief zal verslaan.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons