Vertrouwen op data

We doen het eigenlijk allemaal

in Geloven

Iedere dag maak je keuzes. Bewust en onbewust. Van welke kleren je aandoet, tot de wandelroute naar de supermarkt, van de studie die je gaat doen tot wel of geen tweede date. Het grootste deel van die besluiten neem je onbewust en komt voort uit aangeleerd gedrag. Maar hoe maak je keuzes waar je wel bewust over na wilt denken? En welke rol speelt technologie in deze besluitvorming, nu en in de toekomst?

De weg die wij vaak volgen voordat we – al dan niet bewust – tot een besluit komen, is deze: we vergaren data, dat zijn losstaande gegevens. Informatie brengt relevante data bij elkaar en presenteert zich aan ons. Wij kunnen de verschillende informatie omzetten naar kennis. Zodat we vanuit wijsheid een besluit nemen.

De nieuwste technologieën: de kansen, gevolgen en keuzes waar we voor staan
Vooruitgang van techniek is onlosmakelijk verbonden met ethische kwesties. Welke toevoeging kunnen we als christenen bieden aan het maatschappelijk debat? In hoeverre bepaalt ons verlangen om met Christus te leven onze keuzes? Wat omarmen wij omdat wij het zien als een geschenk van God, en waar kiezen wij een ander pad, hoe wereldvreemd ook?

Over deze en andere vragen schrijft technologiespecialist Karel Blokhuis deze week een serie blogs.  

Cruciale informatie

Zo ging koning Salomo ook te werk toen twee vrouwen bij hem kwamen en hij moest besluiten wie de moeder van een baby was (1 Koningen 3). Data: Salomo hoorde beide vrouwen aan. Alleen die verhalen waren niet genoeg om de volgende stap te nemen, dus ging hij op zoek naar andere data en eerder bewezen informatie. Cruciale Informatie was het feit dat de liefde van een moeder voor haar kind ver gaat. Zelfs zo ver, dat ze haar kind liever kwijtraakt dan dat hij sterft. Vanuit die informatie vergaarde Salomo kennis, zodat hij in wijsheid een besluit kon nemen.

Data als startpunt

Tot een besluit komen, begint dus bij de data. En welke data we als startpunt gebruiken, heeft alles met vertrouwen te maken. Wie of wat vertrouwen wij als betrouwbare bron? God, Jaweh, Allah, onze omgeving, onszelf? Door innovaties hoort technologie tegenwoordig ook in dat rijtje thuis. Als we ergens over twijfelen, zoeken we het op via internet. Social media zorgen voor een continue stroom aan data. Onze smartwatch laat onze hartslag zien. We vertrouwen het internet om feiten te zoeken, onze mening te vormen, onze gezondheid te meten.

Data genereren

Door de digitalisering is het internet de grootste databron geworden en die groeit elke dag. Elke keer als wij een app gebruiken, iets zoeken en – onbewust – delen, helpen we mee aan de groei.
Deze data, die wij dus met z’n allen genereren, is zeer veel geld waard. Heb je je weleens afgevraagd, waarom zo veel onlinediensten gratis zijn? Snapchat is miljarden waard en gratis in gebruik. If it’s free, you are the product. De waarde zit in de data die anderen uiteindelijk kunnen omzetten in wijsheid. De groeiende bron aan data, wordt bijvoorbeeld gebruikt in de strijd tegen kanker. Het wordt gebruikt om criminele activiteiten te voorspellen en daarmee te voorkomen. Maar ook door marketeers die ons beïnvloeden. Omdat ze door de beschikbare data, precies weten welke advertentie het beste bij ons persoonlijk werkt.

Nog een stapje verder

De trend laat zien dat we steeds meer uitbesteden aan de techniek in onze besluitvorming. Beschikbare data worden steeds vaker door een formule (algoritme) omgezet in een besluit. Steeds meer bedrijven en overheidsinstanties maken gebruik van de computergestuurde algoritmes en nemen het aan als wijsheid.
Een algoritme zorgt ervoor wat je zoekresultaten zijn. Een algoritme bepaalt of jij fraude pleegt met je uitkering. En dit is nog maar het begin. Want het vertrouwen in deze manier van beslissen groeit.

Er komt geen mens meer aan te pas. Of dit handig of risicovol is? Alles begint bij het beoordelen van de data. Salomo had niets aan zijn eerste data en nam daarom nog geen besluit. Welke bronnen vertrouw jij die tot wijsheid leiden? Ik geef je de data en wat wijsheid is, laat ik aan jou.

Tekst: Karel Blokhuis
Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons