Joodse organisatie doet voorstellen tegen antisemitisme

‘Waarschuw in het Nieuwe Testament tegen antisemitische teksten’

in Christelijk Nieuws

In februari hield The European Jewish Congress (EJC) een conferentie over de bestrijding van antisemitisme. Naar aanleiding daarvan verscheen onlangs een rapport, waarin uiteenlopende conclusies en aanbevelingen staan. Zo wil de EJC dat het Nieuwe Testament voorzien wordt van waarschuwingen tegen antisemitische Bijbelpassages.

Volgens de EJC heeft zowel het christendom als de islam duizenden jaren lang veel bijgedragen aan de verspreiding van antisemitisme. Daarom vindt deze organisatie dat beide godsdiensten een grote verantwoordelijkheid hebben in de strijd daartegen. Het christendom en de islam zouden negatieve verwijzingen naar het Jodendom door positieve moeten vervangen.

Tegenstelling loslaten

In zijn rapport schrijft de EJC: “In het begin van het christendom werd het christelijk geloof tegenover het jodendom geplaatst. Het christendom zag zichzelf als de erfgenaam van Gods beloften, van redding uit het jodendom en dus als het 'ware Israël'. Joden zouden het verbond met God afwijzen door Jezus niet als Messias te erkennen en het offer dat Jezus aan het kruis bracht, naast zich neer te leggen." 

"Het jodendom werd als onderdeel van een demonische tegenwereld gezien. Het geloof van de christenen is dus niet alleen gebaseerd op de afwijzing van het jodendom, maar ook op de demonisering van de joden.” De EJC vindt dat het christendom de tegenstelling met het Judaïsme moet loslaten. “Dan kan het christelijke antisemitisme met succes worden tegengegaan.“

Vervangingstheologie

Het rapport reageert ook op de christelijke uitleg van oudtestamentische profetieën. Deze uitleg wordt als belangrijk onderdeel van de vervangingstheologie gezien. “Christenen moeten erkennen dat de Joodse Bijbel de Joodse Schriften zijn en niet het christelijke Oude Testament. Dat is nodig om het antisemitisme in het christelijke denken uit te roeien.”

Waarschuwing tegen Antisemitisme

Een van de stappen die daar volgens de EJC bij kan helpen, is het opnemen van kanttekeningen en introducties in vertalingen van het Nieuwe Testament. Deze zouden de samenhang met de Joodse erfenis moeten benadrukken en de lezers tegen antisemitische passages moeten waarschuwen.

Andere aanbevelingen

Enkele andere aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen, zijn:

  • Antisemitische leiders die richting geven aan godsdienstige groepen of instellingen, zoals John Chrysostom en Maarten Luther, moet hun gezag ontnomen worden.
  • Christelijke en islamitische leraren, auteurs, en geestelijken zouden verplicht moeten deelnemen aan workshops over het jodendom. Het onderwijs over de joodse geschiedenis, cultuur en religie moet door joodse geleerden of experts in joodse studies worden gegeven.
  • Elke godsdienstige groep, organisatie en instelling moet een commissie hebben die regelmatig samenkomt met een vergelijkbare joodse instelling om contact te onderhouden.

Beeld: Vimeo

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons