Jezus-moslims, bestaan ze nu wel of niet?

'In hun stille tijd bidden ze stiekem tot Jezus'

Zo nu en dan duikt de term weer op: Jezus-moslims. Deze moslims zouden Jezus als Redder hebben aangenomen, maar zich toch moslim blijven noemen en zich blijven houden aan de islamitische geloofsbelijdenis en tradities. Dat zouden ze doen uit angst of uit missionair motief. Maar de vraag is: bestaan deze Jezus-moslims eigenlijk wel?

Een rondgang bij Nederlandse christenen die bekend zijn met de islamitische wereld, leert dat een antwoord op de vraag of deze mensen echt bestaan, nog niet zo eenvoudig te geven is. Ja, iedereen kent de term ‘Jezus-moslim’. Maar niemand kent een persoon die aan deze omschrijving voldoet.

Undercover-christen

Zo laat Simon van Dijk (niet zijn echte naam, red.), die namens Gave werkt onder Somaliërs, weten er nog nooit een ontmoet te hebben. Terwijl juist Somalische christenen alle reden hebben niet uit de kast te durven komen, gevaarlijk als dit voor hen kan zijn.
Joël Boertjens van baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam zegt wel te weten dat er in Nederland Jezus-moslims zijn, maar hij kent ze zelf niet. “Een vrouw uit mijn gemeente vertelde dat zij moslima’s in Nederland kent die naar de moskee blijven gaan, maar hun hart aan Jezus hebben gegeven. In hun stille tijd bidden ze stiekem tot Hem. Het zijn eigenlijk undercover-christenen die uit angst voor geweld of sociale uitsluiting niet uit de kast durven te komen.” Joël weet niet om hoeveel mensen het gaat.

Vooral het geweld en de ongelijkwaardige positie van vrouwen staan hun tegen

Klaar met de islam

Afgelopen voorjaar schreef Arjen ten Brinke, voorganger van Christelijke Gemeente de Wegwijzer in Almere, in een column in het Nederlands Dagblad dat hij in een week tijd drie moslims ontmoette die met hem wilden praten over Isa Mesih (Jezus): een barman in de sportschool, een Surinaamse vrouw met islamitische ouders en zijn kapper Salam. Arjen: “Ik zat nog geen minuut in de kappersstoel of Salam boog zich voorover en fluisterde in mijn oor: ‘Dat meisje daar, mijn collega, is een volgeling van Isa Mesih. Wij praten heel vaak over Jezus. Stiekem.’”
Arjen heeft nog steeds contact met deze mensen, vertelt hij, maar hij wil ze geen Jezus-moslims noemen. “Ik heb met deze mensen heel uitgebreid over Jezus gepraat. Ze zijn helemaal klaar met de islam en gaan niet meer naar de moskee. Vooral het geweld en de ongelijkwaardige positie van vrouwen staan hun tegen, vertellen ze me. Het valt hun op dat vrouwen bij hun profeet Isa welkom zijn en dat Hij vrede en geweldloosheid predikt.”

Arabische Bijbel

Volgens Arjen ervaren deze moslims vrede als ze over Jezus lezen, maar zien ze Hem niet als hun Redder en Verlosser. “Maar dat kan nog komen, natuurlijk. Ik heb een Arabische Bijbel gegeven en adviseer ze daaruit te lezen en te bidden tot Jezus. Dat doen ze ook, maar ze durven daar niet voor uit te komen. Een man zei: ‘Ik zou Jezus wel willen volgen, maar dan blijf ik wél moslim.’ Want hoewel ze het gehad hebben met de islam en nooit naar de moskee gaan, zeggen ze dat ze absoluut moslim zijn. Het is een deel van hun identiteit. Bovendien staat er veel op het spel als ze zeggen geen moslim meer te zijn. Familie kan dan zeggen: ‘Je bent mijn broer niet meer.’ Of: ‘Je had beter dood kunnen zijn.’”

Westers bedenksel

Iedereen heeft erover gehoord, maar niemand kent ze – of alleen van horen zeggen. Bestaat die beweging van Jezus-moslims dan eigenlijk wel? Nee, zegt Cees Rentier, directeur van Evangelie & Moslims. Althans, in Nederland kent hij ze niet. “Jezus-moslims zijn vooral een bedenksel van westerse zendelingen die zich schamen voor wat moslims aangedaan is door christenen. Denk aan de kruistochten en het kolonialisme. De christelijke traditie zou een te grote hindernis zijn voor moslims om Jezus aan te nemen. De missionaire strategie is dan om moslims te winnen voor Jezus, zonder dat zij christen hoeven te worden. In het model van de Amerikaanse zendeling John Travis heet dit de C5-methode. Soms wordt daarbij ook gebruikgemaakt van Bijbelvertalingen waarin uitdrukkingen als ‘Zoon van God’ worden wegvertaald.”

Geen moslim meer

Rentier weet dat er geclaimd wordt dat er in Azië en Afrika miljoenen van deze Jezus-moslims zouden zijn. Maar volgens hem is het de vraag wat hier precies aan de hand is. “Soms is er weinig kennis van zowel de islam als het christelijk geloof en soms is er sprake van een zoektocht, maar nog niet van een christelijke geloofsbelijdenis. Ook is het zo dat vrijwel alle moslims Jezus wel een bijzondere profeet vinden en onder de indruk zijn van Zijn woorden, zoals in de Bergrede. Maar dat is nog iets heel anders dan dat je gelooft dat Hij je Redder en Heer is, die aan het kruis de straf voor je zonden wegdroeg. Als iemand dat gaat geloven, concludeert de moslimgemeenschap dat zo iemand geen moslim meer is. Terecht, want de islam wijst het getuigenis van het Nieuwe Testament over Jezus beslist af. De claim dat zulke mensen toch nog moslim zijn, roept in de moslimgemeenschap daarom agressie op. Onder moslimbekeerlingen bestaat ook veel weerstand tegen de C5-methode, omdat die volgens hen geen oog heeft voor het Bijbelse principe dat we bereid moeten zijn voor de naam van Jezus te lijden.”

Het zijn volgers van Jezus, die de islam opnieuw interpreteren door de Schrift

Jezus volgen binnen de islam

Opmerkelijk genoeg promoveerde Grant Porter onlangs aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op dit onderwerp. Hij betoogt dat er gemeenschappen van Jezus-volgers binnen de moslimcultuur bestaan. Moslims die Jezus volgen en toch binnen de islam blijven.
In zijn onderzoek heeft hij het ontstaan en de ontwikkeling van deze groepen voor het eerst in kaart gebracht. Porter noemt hen geen christenen, maar spreekt over ‘volgers van Jezus’, die ook nog hun moslim-zijn praktiseren. In het Nederlands Dagblad zegt hij daarover: "Ze vieren nog steeds de ramadan en de geboorte van de profeet, sommigen blijven de moskee bezoeken en de Koran lezen. Ze ontdekken Jezus eigenlijk in de Koran. Het zijn volgers van Jezus, die de islam opnieuw interpreteren door de Schrift. Noem ze reframers van de islam. Een andere groep in mijn ­onderzoek ziet het moslim-zijn vooral als een sociale identiteit, net zoiets als een nationaliteit. Uit die groep is een hele reeks huiskerken ontstaan."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons