Christelijke organisaties openen meldpunt christenvervolging

‘Allochtone christenen kunnen het in Nederland heel moeilijk hebben’

in Christelijk Nieuws

Christelijke vluchtelingen worden in Nederland regelmatig gediscrimineerd, signaleerden Stichting Gave, SDOK en Open Doors. Daarom hebben zij een meldpunt via internet geopend.  

Met het meldpunt willen de organisaties de grootte van het probleem in kaart brengen, want daar is weinig over bekend. Een oorzaak hiervoor is dat aangiftes niet worden geregistreerd als ze een religieuze oorzaak hebben. Ook geven de organisaties aan dat veel vluchtelingen zich niet veilig voelen om discriminatie aan te geven. Zo zijn ze bang dat hun aangifte niets verandert, of hen juist alleen maar verder in de problemen brengt met bijvoorbeeld met hun asielaanvraag.

“Allochtone christenen kunnen het hier heel moeilijk hebben," zegt Marco Vos, senior beleidsadviseur van Stichting Gave. “Vooral moslims die zich bekeren tot het christendom, kunnen te maken krijgen met intimidatie of bedreiging. Niet iedereen wordt bedreigd of loopt gevaar, maar mensen verliezen wel de nauwe banden met hun familie en vrienden, of worden door volksgenoten minachtend behandeld of uitgesloten. Het is belangrijk dat we hier oog voor hebben en naast hen staan.”

Bespreekbaar maken

Stichting Gave en SDOK zullen de meldingen verwerken en mensen verder helpen, bijvoorbeeld door ze te verwijzen naar de hulpverlening of pastorale zorg. Daarnaast willen de organisaties met het meldpunt ervoor zorgen dat meer mensen zich bewust worden van dit probleem. “Door een veilige plaats te bieden om een melding te doen, krijgen we meer inzicht in de veiligheid van allochtone christenen in azc’s en daarbuiten," zegt Vos. “Vervolgens kunnen we dit bespreekbaar maken met de verantwoordelijke instanties om samen naar verbeteringen en oplossingen te zoeken.”

Het meldpunt is beschikbaar in het Nederlands en Engels, en wordt later aangevuld met andere talen als het Arabisch, Farsi, Somalisch en Urdu. 

Beeld: Stichting Gave

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons