Christelijke organisaties onderzoeken hoe geloof vorm krijgt op het werk

Hoe uiten werknemers hun geloof?

in Christelijk Nieuws

De Christelijke Hogeschool Ede, Woord en Daad en Lelie Zorggroep gaan de komende vier jaar onderzoeken welke rol het geloof speelt bij het werk van hun werknemers.

Hoe uiten medewerkers hun geloof op hun werk? Hoe gaan ze om met verschillende levensovertuigingen? En ervaren ze hier spanning bij? Dat zijn vragen waar een speciaal onderzoeksteam van drie christelijke organisaties zich de komende jaren mee bezig gaat houden. Hoewel het drie verschillende beroepsgroepen betreft (het onderwijs, de zorg en ontwikkelingssamenwerking), voelen de organisaties zich verbonden door hun christelijke wortels. De vragen worden onderzocht vanuit een theologisch, filosofisch en sociaalwetenschappelijk perspectief.

Praktijk

De organisaties willen met het onderzoek niet alleen kennis uitwisselen, maar ook een manier ontwikkelen om medewerkers toe te rusten, zodat ze geloof en werk met elkaar kunnen verbinden. Dit hebben medewerkers nodig om hun werk met overtuiging en inspiratie te blijven doen, zeggen de organisaties.

Het onderzoek wordt geleid door dr. Jan van der Stoep, lector Bezieling en Professionaliteit aan de CHE. De eerste resultaten worden in de zomer van 2019 verwacht. 

Beeld: Unsplash

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons