Zorgen bij Nationaal Rapporteur Mensenhandel:

Veel slachtoffers blijven onder de radar

in Christelijk Nieuws

Er is nog altijd veel te weinig zicht op mensenhandel in Nederland. Dat concludeert Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar op basis van de nieuwste cijfers die vandaag zijn gepresenteerd. “Het is van groot belang dat meer slachtoffers in beeld komen en dat zij bescherming krijgen.”

Bij CoMensha, het coördinatiecentrum tegen mensenhandel, waren in 2017 nog geen duizend slachtoffers van moderne slavernij in beeld. Dat blijkt vandaag, op de Europese Dag tegen Mensenhandel, uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017. CoMensha verzamelt meldingen over (mogelijke) slachtoffers, van onder meer politie, gemeenten en zorgorganisaties. Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, rapporteert hier jaarlijks over aan de regering.

Sinds 2014 registreert CoMensha steeds minder meldingen over slachtoffers van mensenhandel. U maakt zich daar zorgen over.
Herman Bolhaar: “Ja, want we weten dat het aantal slachtoffers niet afneemt. Onze inschatting is dat in Nederland jaarlijks ruim zesduizend mensen slachtoffer worden van mensenhandel. Het is van groot belang dat meer slachtoffers in beeld komen en dat zij bescherming krijgen.”

Vooral Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn minder goed in beeld, zo blijkt uit de nieuwste cijfers. Terwijl dit volgens de Nationaal Rapporteur de meest voorkomende vorm van mensenhandel is. De daling komt mogelijk doordat slachtoffers steeds vaker gedwongen worden te werken in de escortbranche en als ‘thuiswerkers’. Die sectoren zijn minder goed zichtbaar voor bijvoorbeeld de politie. Volgens CoMensha had de aanpak van mensenhandel de laatste jaren ook geen prioriteit voor de politie en andere opsporingsdiensten. 

Staat de problematiek van moderne slavernij wel voldoende op de kaart in Nederland?
“De aandacht voor dit thema is in de afgelopen jaren enorm gegroeid, het staat politiek en bestuurlijk vol op de agenda. Kijk bijvoorbeeld naar het regeerakkoord. Er is steeds meer bewustwording; het wordt steeds bekender dat mensenhandel breed speelt en dat allerlei sectoren hierbij betrokken horen te zijn. Maar er moet nog heel veel meer gebeuren. Het is van belang de komende jaren praktisch aan de slag te gaan en organisaties met elkaar te verbinden.”  

In het verborgene worden mensen op de gruwelijkste manieren uitgebuit

Wat zijn volgens u de belangrijkste aandachtspunten?
“Je moet mensenhandel opzoeken, daar begint het mee. In het verborgene worden mensen op de gruwelijkste manieren uitgebuit en blootgesteld aan de meest verschrikkelijke zaken. De menselijke waardigheid wordt volkomen ondergeschikt gemaakt aan het bereiken van economisch voordeel. We moeten doorgaan met het opbouwen van meer kennis, en signalen van mensenhandel beter oppakken. Soms kan de bewustwording nog beter, bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven. Bedrijven zouden zich moeten afvragen: wat speelt zich af in mijn keten en hoe controleer ik dat? Ook gemeenten moeten scherp zijn. Er zijn veel positieve voorbeelden, maar er zijn ook nog een heleboel gemeenten waar het kennisniveau vrij beperkt is. Onze rol is dat onder de aandacht te brengen. Je hoeft je niet op voorhand gerustgesteld te weten. Mensenhandel kan overal aan de orde zijn.”

Spreekt u mij als ‘gewone’ burger ook aan?
“Ja, het voorkomen van moderne slavernij is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het heeft te maken met fundamentele waarden in onze maatschappij. Iedere consument zou zich moeten afvragen: wil ik een product kopen waarbij mogelijk gebruik is gemaakt van uitbuiting? Je moet niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.”

Mensenhandel houdt zich niet aan grenzen. Wordt internationaal voldoende samengewerkt?
“Er moet nog effectiever samengewerkt worden, maar het begint bij erkenning van de noodzaak om samen te werken, en die is er.”

Komt mensenhandel nu meer of minder voor dan bijvoorbeeld tien jaar geleden?
“Dat is niet te zeggen. Maar de wereld wordt steeds kleiner, internationaal economisch verkeer gaat steeds sneller. Hetzelfde zie je bij het criminele economisch verkeer. Alle aanleiding dus om alert te zijn, want er is een vrij grote markt van mensen die ondergeschikt gemaakt kunnen worden aan jouw verdienmodel. We hebben hier onze handen vol aan.”

Tekst: Maarten Dallinga 
Beeld: Arenda Oomen Fotografie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons