Weet jij wat God tegen armoede wil doen?

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Nog altijd leeft 10% van de wereldbevolking in extreme armoede. Komende week is het in ons land de Week van de Armoede. Het is zeker niet verkeerd om daar bewust bij stil te staan.

Laat één ding duidelijk zijn: God wil geen armoede. In het boek Deuteronomium wordt het volk Israël gevraagd het goede voorbeeld te geven. Mozes roept het volk bij zijn afscheid op om er alles aan te doen om de armoede te bestrijden. Want ook al wil God dat niet, toch zal er armoede zijn. Oogsten kunnen mislukken. Gezinnen kunnen getroffen worden door ziekten. Oorlogen kunnen het land teisteren. Er zullen altijd mensen zijn die hun medemens uitbuiten. Maar in Israël moeten de arme mensen altijd kunnen rekenen op ruimhartige hulp. Zo staat het in de Thora, in Deuteronomium 15.

Goede geldbesteding

Jezus wees op dit Bijbelgedeelte, toen er kritiek kwam op de vrouw die Hem had gezalfd met zeer kostbare zalf. ‘Zonde van het geld’, zeiden de mensen. Dat had beter besteed kunnen worden. Bijvoorbeeld als gift voor de arme mensen. ’Armen zullen er altijd zijn bij u’, zei Jezus toen.

Basishouding

Het is een uitspraak van Jezus die nogal eens vaak verkeerd is begrepen. Alsof Hij voor die ene keer een uitzondering voor Zichzelf wilde maken. Nu mocht Hij weleens extra aandacht krijgen, zo vlak voor Zijn dood. Ik denk dat we Jezus met deze uitleg groot onrecht aandoen. Hij heeft nooit aan Zichzelf gedacht. Tot op het laatste moment had Hij aandacht en liefde voor de ander. Aandacht en liefde hebben voor arme mensen was voor Hem een soort basishouding. Het voorschrift om altijd aandacht te hebben voor de armen, is ook in Israël helaas slecht nageleefd.

Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven (Deuteronomium 15:4)

Opnieuw beginnen?

In Deuteronomium 15 is sprake van het sabbatsjaar. Eén keer in de zeven jaar zouden alle schulden in Israël worden kwijtgescholden. Om de zeven jaar zou iedereen opnieuw kunnen beginnen. Maar hoe vaak is dat echt gebeurd? Profeten hebben ervoor gewaarschuwd. De ballingschap was mede daaraan te wijten. Ook na de ballingschap waren de tegenstellingen in Israël groot. Jezus verwijt de Schriftgeleerden uit te zijn op geld van de armen.

God wil geen armoede

Het is van groot belang dat er meer aandacht wordt besteed aan wat Jezus voor de armen heeft gedaan. De kloof tussen rijk en arm wordt alsmaar dieper. Het is geen overbodige luxe om ook nu de voorschriften van de Thora te blijven lezen.

Armoede? God wil het niet.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons