'Veel Amerikaanse christenen begrijpen de ernst van de zonde niet'

Amerikaanse onderzoekers zijn bezorgd

in Christelijk Nieuws

Om het jaar peilt The State of Theology hoe evangelische christenen in Amerika denken over God, de Bijbel en het christelijke leven. De uitkomsten van de enquête van dit jaar baart de onderzoekers zorgen.

"Onder evangelische christenen leven een aantal on-Bijbelse opvattingen," concluderen de onderzoekers van de Ligonier Ministries en van de The Southern Baptist Convention op de eerste pagina van hun rapport. “Ook al geloven de ondervraagde evangelicals dat Jezus voor hun zonde is gestorven, ze begrijpen de ernst van de zonde niet.”

Geloof in God

Een vijfde van alle ondervraagden ontkent dat God perfect is en ook geen fouten maakt. Bijna dertig procent gelooft niet dat Jezus de enige persoon is die nooit heeft gezondigd. twintig procent is er niet van overtuigd dat de opstanding van Jezus werkelijk heeft plaatsgevonden.

Zonden en hel

Iedereen zondigt een beetje, maar de meeste mensen zijn van nature goed, bevestigt 67 procent. Het is niet zo dat zelfs de kleinste zonde ertoe leidt dat mensen voor eeuwig verloren gaan, vindt 69 procent van de ondervraagde Amerikanen.

Volgens iets meer dan de helft van de ondervraagden bestaat de hel als echte plaats waar mensen voor altijd gestraft zullen worden.

De Bijbel en geloof

Vier op de tien gelovigen vindt de Bijbel niet volledig betrouwbaar in wat het leert. Net als andere heilige geschriften, bevat de Bijbel nuttige verhalen over oude mythen, maar is de Bijbel niet letterlijk waar, vindt bijna vijftig procent.

Zestig procent van de ondervraagden ziet de Bijbel als hoogste autoriteit voor zijn of haar geloof. Een minder grote groep (53 procent) vindt dat de Bijbel de autoriteit heeft om te vertellen wat we moeten doen.

Het geloof is een kwestie van persoonlijke mening en niet als objectieve waarheid, vindt zestig procent. 

Ethische thema’s

Van alle ondervraagden vindt 41 procent dat seks buiten het traditionele huwelijk een zonde is. Onder de 18 tot 34-jarigen ligt dit percentage hoger (54 procent). Op de vraag of abortus een zonde is, wijkt het antwoord van die laatste groep ook af van de rest: 57 procent tegenover 52 procent.

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons